Skolan för datavetenskap och kommunikation

CSC är en av Sveriges mest framstående forsknings- och undervisningsinstitutioner inom informationsteknologiområdet. Vi utbildar och forskar i beräkningsvetenskap, datalogi, medieteknik, människa-datorinteraktion, talteknologi och musikakustik på KTH och vid Stockholms universitet, SU.

I denna dynamiska miljö arbetar ca 300 personer, varav ett hundratal doktorander.
1500 studenter är inskrivna på våra utbildningsprogram. Skolan ansvarar för civilingenjörsutbildning i datateknik och medieteknik på hela KTH och också för ett flertal kandidat-, master- och magisterprogram på KTH och på naturvetenskaplig fakultet på SU. Omkring 11 000 kursstudenter följer vårt rika kursutbud omfattande närmare 300 kurser från grundläggande nivå till forskarnivå.

Stockholms universitet

Till sidans topp