Personalkatalog

HÅLLBARHET, UTVÄRD. O STYRNING

Personal

  Efternamn Förnamn Titel Telefon
Björklund Anna Universitetslektor, docent +46 8 790 86 21
Brandão Miguel Universitetslektor +46 8 790 61 81
Brokking Balfors Berit Professor, docent +46 8 790 63 52
Brown Nils Forskare +46 8 790 73 96
Byström Gustaf Forskningsingenjör +46 8 790 79 67
Dawkins Elena Industridoktorand
Eckersten Sofia Forskningsingenjör +46 8 790 79 67
Ekener Elisabeth Forskare +46 8 790 85 06
Finnveden Göran Professor,vicerektor +46 8 790 73 18
Francart Nicolas Forskningsingenjör +46 73 522 48 43
Högström Johan Doktorand,forskningsingenjör +46 76 199 48 08
Joyce Peter James Doktorand +46 8 790 79 67
Khoshkar Sara Doktorand +46 8 790 73 71
Larsson Mathias Industridoktorand,industridoktorand
Liljenström Carolina Doktorand +46 8 790 79 67
Lind Jonas Industridoktorand
Malmqvist Tove Forskare +46 8 790 85 53
Mazzaro De Freitas Flávio Luiz Doktorand +46 8 790 86 61
Mazzeo Rinaldi Francesco Affilierad professor
Mörtberg Ulla Universitetslektor, docent +46 8 790 86 08
Palm Viveka Adjungerad professor +46 8 790 69 36
Pang Xi Doktorand +46 8 790 73 71
Potting Josepha Adjungerad professor +46 8 790 69 36
Tessema Selome Doktorand +46 8 790 60 00
Toller Susanna Affilierad fakultet +46 8 790 65 67
Wretling Vincent Doktorand +46 8 790 79 67