Personalkatalog

LÄRANDE

Adress: OSQUARS BACKE 31, 10044 STOCKHOLM

Grupper

FORSKN & UTV I HÖGRE UTBILDN
LÄRANDE I TEKNIKVETENSKAP
TEKNIK FÖR LÄRANDE

Personal

  Efternamn Förnamn Titel Telefon
Alexandersson Alex Pedagogisk utvecklare +46 8 790 65 80
Amundsen Matts Enhetschef
Barman Linda Universitetsadjunkt +46 8 790 70 85
Bergman Margareta Studierektor +46 8 790 97 15
Björkholm Eva Universitetsadjunkt +46 8 790 97 90
Borglund Dan Universitetsadjunkt +46 70 346 42 41
Buckley Jeffrey Doktorand +46 8 790 97 16
Cleveland-Innes Martha Gästprofessor +46 8 790 61 10
Cronhjort Mikael Adjunkt / ped utvecklare +46 8 790 87 79
Diaz Patricia Pedagogisk utvecklare
Doyle Andrew Doktorand +46 8 790 97 04
Edström Kristina Universitetslektor +46 8 790 61 34
Engström Susanne Universitetslektor +46 70 652 89 50
Enoksson Fredrik Forskare +46 8 790 68 96
Fridell Johan Projektledare +46 70 960 68 60
Geijer Lena Senior lärare
Geschwind Lars Universitetslektor, vice skolc +46 8 790 76 19
Hartell Eva Affilierad fakultet +46 8 790 98 68
Henningsson Malin Industridoktorand
Högfeldt Anna-Karin Universitetsadjunkt +46 8 790 72 59
Hrastinski Stefan Professor, enhetschef +46 8 790 65 68
Isaksson Persson Helena Universitetsadjunkt
Jansson Malin Pedagogisk utvecklare +46 8 790 70 56
Keller Elisabeth Administrativ koordinator +46 8 790 71 35
Löfgren Martin Utbildningsadministratör +46 8 790 74 58
Lundell Fredrik Professor,professor, enhetschef +46 8 790 68 75
Lundsten Erik Pedagogisk utvecklare +46 8 790 72 96
Magnell Marie Universitetsadjunkt +46 8 790 80 23
Naimi-Akbar Ida Universitetsadjunkt +46 8 790 92 50
Norström Per Universitetslektor +46 8 790 95 24
Nyberg Sara Pedagogisk utvecklare +46 8 790 87 71
Pears Arnold Professor +46 70 087 70 40
Pelz Wall Tanja Gästlärare
Seery Niall Universitetslektor
Söderlind Johan Doktorand
Stenbom Stefan Universitetsadjunkt +46 8 790 61 29
Svensson Henrik Wilhelm Projektledare +46 8 790 66 10
Thorbiörnson Johan Föreståndare +46 8 790 72 89
Tibbelin Sandra Universitetsadjunkt +46 8 790 97 71
Tucker Smith Madeleine Projektledare +46 8 790 72 09
Weurlander Maria Universitetsadjunkt +46 8 790 97 14