Personalkatalog

LÄRANDE I TEKNIKVETENSKAP

Adress: OSQUARS BACKE 31, 10044 STOCKHOLM

Personal

  Efternamn Förnamn Titel Telefon
Amundsen Matts Enhetschef
Björkholm Eva Universitetsadjunkt +46 8 790 97 90
Engström Susanne Universitetslektor +46 70 652 89 50
Hartell Eva Affilierad fakultet +46 8 790 98 68
Isaksson Persson Helena Universitetsadjunkt
Norström Per Universitetslektor +46 8 790 95 24
Pelz Wall Tanja Gästlärare
Tibbelin Sandra Universitetsadjunkt +46 8 790 97 71