Personalkatalog

FORSKN & UTV I HÖGRE UTBILDN

Adress: OSQUARS BACKE 31, 10044 STOCKHOLM

Personal

  Efternamn Förnamn Titel Telefon
Barman Linda Universitetsadjunkt +46 8 790 70 85
Bergman Margareta Studierektor +46 8 790 97 15
Borglund Dan Universitetsadjunkt +46 70 346 42 41
Cronhjort Mikael Adjunkt / ped utvecklare +46 8 790 87 79
Edström Kristina Universitetslektor +46 8 790 61 34
Geschwind Lars Universitetslektor, vice skolc +46 8 790 76 19
Henningsson Malin Industridoktorand
Högfeldt Anna-Karin Universitetsadjunkt +46 8 790 72 59
Lundell Fredrik Professor, enhetschef,universitetslektor +46 8 790 68 75
Magnell Marie Universitetsadjunkt +46 8 790 80 23
Naimi-Akbar Ida Universitetsadjunkt +46 8 790 92 50
Nilsson Lotta Pedagogisk utvecklare +46 8 790 66 31
Nyberg Sara Pedagogisk utvecklare +46 8 790 87 71
Pears Arnold Professor +46 70 087 70 40
Söderlind Johan Doktorand
Weurlander Maria Universitetsadjunkt +46 8 790 97 14