Personalkatalog

UNIVERSITETSLEDNINGEN

Webbplats

Adress: BRINELLVÄGEN 8, PLAN 6, 10044 STOCKHOLM

Fax: +46 8 790 90 05

Personal

  Efternamn Förnamn Titel Telefon
Berglund Per Prodekanus,professor +46 8 790 70 37
Finnveden Göran Professor,vicerektor +46 8 790 73 18
Gulliksen Jan Professor,vicerektor +46 73 037 39 30
Karlsson Sigbritt Professor,rektor +46 8 790 70 01
Landgren Gunnar Rektors rådgivare/professor +46 8 790 42 22
Lundgren Anders Förvaltningschef +46 8 790 72 22
Östling Mikael Professor,prorektor +46 8 790 43 01
Östlund Stefan Professor,vicerektor +46 8 790 77 45
Stensson Trigell Annika Professor,vicerektor +46 8 790 76 57
Tollmar Grillner Katja Falkultetens dekanus,professor +46 8 790 85 49
Wahl Anna Professor,professor, vicerektor +46 8 790 67 59