Han undervisar mot orättvisan i skolan

Fördomar och ett förlegat synsätt är ett stort hinder för att få flickor i grundskolan att intressera sig för teknik. I drygt två år har Per Norström arbetat med att öppna tekniklärarnas ögon för orättvisan i klassrummen.

Synliga forskare når längre

För att få framgång i forskarsamhället måste man synas. Det gäller att kommunicera om forskningen på rätt sätt och publicera resultaten i kanaler som når ut, menar Peter Sjögårde, bibliometrisk analytiker på ECE-skolan.

KTH conference in Higher education

Welcome to KTH’s first educational conference, KTH Scholarship of Teaching and Learning 2015. The conference will stimulate the teachers to develop their teaching and learning by documenting and sharing their educational efforts. The conference will take place at KTH the 12 of March 2015.

NYHETER

Bättre teknikstöd i alla lärosalar

Lärarna använder allt mer tekniskt stöd i sin undervisning. Men standarden på utrustningen släpar efter. Nu satsar KTH för att rusta upp undervisningssalarna med modern AV-teknik som bygger på användarnas behov.

NYHETER

Lärarna vill komma närmare arbetslivet

De flesta lärarna på KTH vill ha en starkare koppling mellan ingenjörsutbildningen och arbetslivet. Men för att kunna förverkliga det efterfrågar de ett tydligare uppdrag och stöd från ledningen på alla nivåer.

Lars Gerschwin på ECE skolan. Foto: Marc Femenia

NYHETER

Lars ser behovet av större frihet för KTH

Universitet är fantastiska platser, tycker forskaren Lars Geschwind. Blandningen av organisationsformer bidrar till dynamiken. För dagens universitet gäller det att hantera växande förväntningar på engagemang i samhället och samtidigt värna sin identitet och sin främsta resurs, sina dedikerade medarbetare.

Fredrik Brunes Foto: Christer Gummeson

NYHETER

Med humorn som pedagogiskt stöd

Fredrik Brunes har tagit undervisningsfilmerna på nätet ett steg till. I en spelfilm kryddad med humor lär han ut grunderna inom fastighetsvärdering. Han beskriver produktionen som den första undervisningsfilmen i sitt slag inom universitetsutbildningen.

ECE-skolans kalendarium

ECE-skolans verksamhet

Förbättra dina studier

Är du ute efter att vässa dina kunskaper ännu ett snäpp eller behöver du extra hjälp för att klara dina studier?

Karriär

Vilka är dina drömmar?

Vad vill du jobba med, vad passar du för och hur vill du att ditt kommande arbetsliv ska se ut? Ta hjälp av våra duktiga coacher. 

KTH Media Production

Behöver du hjälp med att producera digitalt material till en online-kurs? I vår studio kan du få hjälp med allt från inspelning av din föreläsning mot greenscreen till produktion av forskningsreportage och 3D-animationer. Boka gärna en demonstration av studion eller bara kom förbi så tar vi en fika och pratar lite förutsättningslöst om dina idéer och behov.

Till sidans topp