MOOCs - Massive Open Online Courses

KTH offers open and free courses that are open distance learning courses designed to provide free and easily accessible education for anybody.

Bild på publik.

Lär dig mer om KTH:s forskning

Biblioteket bjuder in till inspirerande lunchföreläsningar för dig som är intresserad av KTH:s forskningsområden. Du behöver inga förkunskaper, alla föreläsningar ges ur ett populärvetenskapligt perspektiv. 

29 november kl. 12:15-13:00
Erik Stenberg: Bostadsbristen: vad kan vi lära oss av miljonprogrammet?


​​​​​​​Läs mer om föreläsningsserien​​​​​​​

ECE-skolans kalendarium

nyhet: Certificate of Global Competence

Den personliga resan börjar redan med första kursen i paketet!

Till hösten 2017 är det premiär för KTH:s certifikat i global kompetens. Läs vad initiativtagaren Björn Kjellgren, säger om varför KTH-ingenjören också behöver "soft skills".

konferensreportage

Studentreflektioner efter CanvasCon Scandinavia 2017 på KTH

Läs om deras kommentarer efter konferensen här...

Nyhet

Årets IT-tjej 2017 läser programmet Civilingenjör och lärare

Microsoft har utsett Sofie Borck Janeheim till årets IT-tjej 2017. Sofie läser på programmet Civilingenjör och lärare, som ger två examen.

Läs mer i "ECE-student nominerad till årets IT-tjej"

ECE i media

Läs om språkkaféet i svenska för KTH-anställda

KTH Språk och kommunikation driver sen i höstas språkkafé i svenska för KTH-anställda vid lunchtid varje torsdag i KTH Bibliotekets lärarlounge.

Läs artikeln "Forskare övar svenska på lunchen" i Campi, KTH:s personaltidning.

ECE i media

"Patentera först - publicera sedan"

I Campiartikeln "Patentera först - publicera sedan" presenteras en doktorandkurs i immaterialrätt och patentfrågor.

Rosa Lönnborg på KTH Biblioteket är kursledare för denna kurs som ges i samarbete med KTH Innovation och Patent- och Registreringsverket (PRV).

Campi är KTH:s personaltidning som med både nyheter och debattforum speglar KTH:s verksamhet på ett allsidigt sätt.

ECE I MEDIA

"Lärarrollen i en digital tid"

I artikeln "Lärarrollen i en digital tid" i KTH Magazine kan du bl.a. läsa om fem pedagogiska buzzwords, som lärare bör ha koll på enligt Stefan Stenbom.

Stefan är ingenjör, doktor, pedagog och studierektor, verksam på enheten Teknik för lärande på ECE-skolan.

ECE i Media

"ECE-skolan vid KTH är unik"

KTH Magazine är en populärvetenskaplig tidning om hur KTH bygger framtidens samhälle genom att belysa nyttan av KTH:s verskamhet; utbildning, forskning och samverkan med samhället nationellt och internationellt.

I artikeln  "Unik pedagogik" intervjuas skolchefen Lena Gumaelius, som berättar om det unika med ECE-skolan.

Projekt på ECE

KTHB och MakLib i Uganda samarbetar i SIDA-projekt

KTHB deltar i det SIDA-finansierade projektet "Uga-Swe research collaboration 2015-2020". KTHB:s projektdel "Information Support for quality higher education and research in Uganda" innefattar stöd till personalen vid Makerere University Library (MakLib) i utvecklingen av deras arbete kring utbildning och infrastruktur. Läs mer...

Forskningsprojekt på ECE

Webbinarium om blandade lärmiljöer inledde Nordplusprojektet "Blending Swedish"

Nordplusprojektet Blending Swedish ska undersöka hur man framgångsrikt kan integrera befintligt online-material i lärarledd undervisning. Arbetet inleddes med ett webbinarium om blandade lärmiljöer.  Se webbinariet det här.

MOOCar på KTH

KTH:s MOOCar nu med certifieringsalternativ

ECE-skolans verksamhet

KTH Medieproduktion

Vi hjälper till med allt från inspelning av föreläsningar till produktion av forskningsreportage, marknadsföringsfilmer och 3D-visualiseringar.

Till sidans topp