Avdelningen för Administration vid ECE-skolan

Avdelningen för Administration på Skolan för Teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE) består av fyra huvudgrupper: Administrationsgruppen, Intern service, Medieproduktion och Utbildningskansliet. Administrationsgruppen hanterar funktionerna registrator, ekonomi, inköp och upphandling, HR/personal samt kommunikation. Till Intern service tillhör KTH Bibliotekets reception, lokalhantering och vaktmästeri.

Avdelningschef Administration

Administrativa funktioner

Administrationen hanterar följande stödfunktioner för ECE-skolan:

Medarbetare administrativa funktioner

Intern service

Intern service hanterar följande stödfunktioner för ECE-skolan:

  • KTH Bibliotekets reception
  • Lokaluthyrning
  • Vaktmästeri

Medarbetare på Intern service

Utbildningskansliet

Utbildningskansliet med dess studievägledare (svl) fungerar som länk mellan student, lärare och övriga KTH och kan bistå studenter med det mesta som rör studierna.

Medarbetare på Utbildningskansliet

Till sidans topp