Avdelningen för KTH Biblioteket

KTH Biblioteket (KTHB) utgörs av huvudbiblioteket på KTH Campus och tre filialbibliotek: Elektrumbiblioteket i Kista, Telgebiblioteket i Södertälje och Flemingbiblioteket i Flemingsberg. Avdelningen har tre enheter som stödjer KTH:s studenter, lärare och forskare; Biblioteksservice och lärandestöd, Media och IT samt Publiceringens infrastruktur. Avdelningschef och överbibliotekarie är Maria Haglund.

Avdelningschef KTH Biblioteket (KTHB)

Avdelningen ansvarar för KTH Bibliotekets verksamheter, att bedriva undervisning i informationssökning samt IT-stöd och IT-utveckling för hela ECE-skolan. 

Avdelningen har också ett uppdrag att utveckla ett Akademiskt resurscentrum  med språkcafé, sökverkstad, och andra funktioner som underlättar studenternas lärande.

Till sidans topp