Forskning på Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE) på KTH

Målet med forskningen på ECE-skolan är att i förlängningen höja kvaliteten på teknikutbildningar på alla nivåer och därigenom stärka Sverige som tekniknation.

ECE-skolan bygger en samlad forskningsplattform inom Teknikvetenskapens lärande och kommunikation med en forskningsmiljö som är nationellt känd och etablerad.

om ECE:s forskningswebb

Forskningssidorna är under utveckling, varför sidorna kommer fyllas på med mer information om projekt och publikationer framöver.

Forskningsprojekt på ECE

Webbinarium om blandade lärmiljöer inledde Nordplusprojektet "Blending Swedish"

Nordplusprojektet Blending Swedish ska undersöka hur man framgångsrikt kan integrera befintligt online-material i lärarledd undervisning. Arbetet inleddes med ett webbinarium om blandade lärmiljöer.  Se webbinariet det här.

Forskningsresultat

Omvänt klassrum ger bättre tentaresultat

Lärare som satsar på interaktivt lärande får stöd av högskolepedagogisk forskning. Nya undervisningsmetoder kan ge bättre resultat på tentorna, enligt utvärderingar vid KTH.

Mikael Cronhjort (pedagogisk utvecklare på ECE-skolan, Lärandeavdelningen) säger till Campi att han inte trodde skillnaden skulle bli så stor.

Läs artikeln i Campi här.

Foto: Region Gotland

NYHETER

Viktigt att studera forskningen

Det behövs mer forskning om forskning och forskningspolitiken behöver bli mer evidensbaserad. Det var kontentan på seminariet ”Navelskåderi eller samhällsnytta?” som Lars Geschwind, universitetslektor vid ECE-skolan deltog i under Almedalsveckan.

NYHETER

Personlig pedagog gör susen

Tänk om varje elev eller student kunde ha sin egen personliga lärare. Forskning vid KTH visar att det är möjligt via nätet – även för att bedriva högkvalitativ utbildning. 

I en färsk avhandling visar Stefan Stenbom hur personlig coachning över nätet kan användas på en bredare front för framtidens lärande i både grundskolan och för universitetsstudier.

Bibliometri vid KTH.

NYHETER

Nytt forskningsprojekt vid bibliometrigruppen

Per Ahlgren och Peter Sjögårde vid bibliometrigruppen vid ECE arbetar med ett nytt forskningsprojekt med titeln ”Exploring the relation between reference practices and impact: implications for normalized citation indicators”. Projektet studerar relationen mellan egenskaper hos referenser i Web of Science-publikationer och publikationernas citeringsinflytande.

NYHETER

Ny rapport kartlägger forskning om högre utbildning

Den högre utbildningen i Sverige har under de första tio åren av 2000-talet genomgått stora förändringar, vilket ställer den högre utbildningen inför en ny situation. I en färsk rapport beskriver Eva Forsberg från Uppsala universitet tillsammans med Lars Geschwind vid ECE-skolan på KTH, hur förutsättningarna för att bedriva och sprida forskning inom området högre utbildning ser ut i dag. De kommer även med förslag till framtida forskningssatsningar och prioriteringar.    

Till sidans topp