Om Enheten forskning och utveckling inom högre utbildning (HERD)

Enheten forskning och utveckling inom högre utbildning (HERD efter det engelska Higher Education Research and Development) tillhör Avdelningen för lärande på Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE-skolan) på KTH. Enheten bedriver pedagogisk utveckling, forskning och utbildning med målet att förbättra högre utbildning, vilket innefattar allt från en student som kämpar med att utveckla komplexa förmågor till utveckling och implementering av nationell policy.

HERDs insatser riktar sig till lärare och utbildningsledare på alla nivåer på KTH. Våra uppdrag kan vara initierade av dig som uppdragsgivare eller av KTHs ledning. En stor del av enhetens verksamhet utgörs av att utveckla och genomföra kurser i högskolepedagogik. Vi ger också ett stort antal workshops och kurser för externa klienter.

HERD ger olika typer av stöd som riktar sig till ledare på alla nivåer och verksamheter inom KTH, primärt fokus är kopplat till utbildningsutveckling inklusive forskarutbildning.

Kontakta medarbetare på HERD

Till sidans topp