Denna webbsida är inaktuell

Denna webbsida gäller inte längre då den högskolepedagogiska verksamheten på KTH har bytt organisationstillhörighet och enhetsnamn. Den nya enheten heter HERD (Higher Education Research and Development) med det svenska namnet Forskning och utveckling inom högre utbildning. Gå till HERDs webb som är under utveckling.

Högskolepedagogiska kurser

Nedan presenteras vårt aktuella kursutbud. Vårt kursutbud och kursinnehåll utvecklas för att följa SUHF:s nya rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning.
Besök respektive kurssida för senaste information.
Kursstarter publiceras löpande.
Alla kurser nedan kan räknas in i kravet på 15 hp högskolepedagogisk utbildning för anställning eller befordran till lärartjänst på KTH.

Ingångsbild Forskning

Välkommen till Högskolepedagogik

Vi arbetar med utbildningsutvecklingen på KTH genom kurser, utvecklingsprojekt, riktade insatser och egen forskning.

Vårt kursutbud

Lärare, doktorand eller handledare? Oavsett din roll så har vi kurser som hjälper dig att utvecklas i ditt yrkesutövande. Ta gärna del av vårt kursutbud.

Till sidans topp