Betygskriterier

Fakultetsrådets utbildningsutskott har föreslagit att målrelaterade betygskriterier ska införas på alla kurser. Väl skrivna och implementerade betygskriterier är värdefullt. Det ger tydlighet och motivation för studenterna och gör examinationen rättvisare. Betygskriterierna ger också läraren struktur och hjälp vid genomförandet av examinationen. Kort sagt blir kvaliteten i examinationen högre och läraren sparar tid.

LH216V Utveckla lärandet med betygskriterier - en kortkurs för KTH-lärare

För att underlätta för lärare att införa betygskriterier i sina kurser har ECE utvecklat en kortkurs. Alla KTH-lärare som vill veta mer om hur man kan införa målrelaterade betygskriterier och examination är välkomna att gå kursen.

Kursen består av två pass och ges i tre kursomgångar varje år. Inom kursen utvecklar du betygskriterier till din egen kurs och diskuterar dessa med andra deltagare och med lärarna för kursen. Kursen räknas som en högskolepedagogisk kurs och ger 1,5 högskolepoäng. Ingen kursavgift. Kursen har getts sedan läsåret 2012/2013, normalt i period 2, 3 och 4.

För mer information och datum  se kursens sida på kurswebben.

Anmälan görs via detta webbformulär:

secure.webforum.com/form/learninglab/form.asp?sid=539274552

Kursledare är Anna-Karin Högfeldt, lärare i högskolepedagogik. Lärare och examinator är Viggo Kann, professor i datalogi på CSC med mångårig erfarenhet av betygskriterier. Medverkar i kursen gör också CL-studenter och Emma Lundkvist, expert på betygskriterier från Uppsala universitet.

Kursmål, kursinnehåll och rekommenderade förkunskaper framgår av kursplanen.

Riktlinjer för betygskriterier på KTH

Ännu har inget beslut fattats om obligatoriska målrelaterade betygskriterier på KTH. Men så här kan reglerna bli:

Betygskriterier ska representera graden av uppfyllelse av kursens lärandemål och vara samordnade med examinationen. Vid kursstart ska betygskriterierna och deras koppling till examinationen finnas tillgängligt på kursomgångens sidor på kurswebben och i kurs-PM. Till betygskriterierna ska fogas regler för hur slutbetyget vägs ihop av delbetyg och för hur delbetygen vägs ihop av delbedömningar.
Examinator ansvarar för framtagandet av betygskriterier.
Betygskriterier ska finnas för alla kursmoment i kurser som har graderad betygsskala för slutbetyget.

 

Hjälp för lärare som arbetar med betygskriterier

Här kommer fler instruktioner, råd och goda exempel att läggas upp efterhand.

Till sidans topp