Betygskriterier

Rektor har beslutat att målrelaterade betygskriterier ska införas på alla KTH-kurser med graderad betygsskala. Väl skrivna och implementerade betygskriterier är värdefullt. Det ger tydlighet och motivation för studenterna och gör examinationen rättvisare. Betygskriterierna ger också läraren struktur och hjälp vid genomförandet av examinationen. Kort sagt blir kvaliteten i examinationen högre och läraren sparar tid.

LH216V Utveckla lärandet med betygskriterier - en kortkurs för KTH-lärare

För att underlätta för lärare att införa betygskriterier i sina kurser har ECE utvecklat en kortkurs. Alla KTH-lärare som vill veta mer om hur man kan införa målrelaterade betygskriterier och examination är välkomna att gå kursen.

Kursen består av tre tretimmarspass och ges i flera kursomgångar varje år. Inom kursen utvecklar du betygskriterier till din egen kurs och diskuterar dessa med andra deltagare och med lärarna för kursen. Kursen räknas som en högskolepedagogisk kurs och ger 1,5 högskolepoäng. Ingen kursavgift. Kursen har getts sedan läsåret 2012/2013.

För mer information och datum se kursens sida på kurswebben.

Anmälan görs via detta webbformulär:

secure.webforum.com/form/learninglab/form.asp?sid=539274552

Kursledare och examinator är Viggo Kann, professor i datalogi på CSC med mångårig erfarenhet av betygskriterier. Medverkar i kursen gör också CL-studenter och Emma Lundkvist, expert på betygskriterier från Uppsala universitet.

Kursmål, kursinnehåll och rekommenderade förkunskaper framgår av kursplanen.

Anvisningar för betygskriterier på KTH

Betygskriterierna ska koppla betygsstegen till nivåer av uppfyllelse av kursens lärandemål, där godkänt betyg ska innebära en grundläggande uppfyllelse av målen. Betygskriterier för högre nivåer kan exempelvis gälla kvaliteten på utförandet, svårighetsgraden, hur olika delar av kursinnehållet kombineras och nivå i Blooms taxonomi.

Examinationen ska vara tydligt kopplad till betygskriterierna. Om det finns flera examinationsmoment i kursen ska det i anslutning till betygskriterierna framgå vilka lärandemål som examineras i vilket examinationsmoment, hur slutbetyget vägs ihop av delbetyg och hur delbetyg vägs ihop av delbedömningar efter betygskriterierna.

Examinator ansvarar för att betygskriterierna publiceras i kurs-PM inför kursstart. Betygskriterierna ska finnas öppet tillgängliga även efter att kursomgången genomförts. Kriterierna utgör rekommendationer som ska följas så långt som det är möjligt. Examinator är skyldig att utifrån betygskriterierna motivera betygsättningen av en students examinationsuppgift om studenten begär detta. Motiveringen kan meddelas muntligt eller skriftligt.

Länk till anvisningen för lärandemål och målrelaterade betygskriterier för KTH-kurser

Hjälp för lärare som arbetar med betygskriterier

Exempel på betygskriterier för kurser på KTH

Till sidans topp