Stöd i utbildningsutveckling

Utifrån vår analys av EAE (Education Assessment Excercise) 2011 såg vi 6 utvecklingsområden som är aktuella för KTHs utbildningar.

Tema A Programansvarigas pedagogiska ledarskap
Tema B Pedagogiska utmaningar i det internationella och mångfaldiga universitetet
Tema C Pedagogiska utmaningar med att integrera nya kunskaper, färdigheter, perspektiv och kompetensträning
Tema D Kunskapsutbyte och erfarenhetsspridning för lärare
Tema E Lärares och lärandes administrativa stöd, lokaler och miljö: yttre påverkansfaktorer på undervisning och utveckling
Tema F Morgondagens lärare – Att göra undervisning och pedagogiskt arbete meriterand

Dessa teman hur successivt vävts in i de olika insatser, verksamheter och projekt som vi jobbar inom, såsom bland annat Programansvarigas Nätverk, Pedagogiska utvecklare, Pedagogiska programmet, Lärarstödswebben, e-lärandestöd samt stöd i AV-utveckling i undervisningslokaler.

EDA Kalendarium

  • Inga aktuella kalenderhändelser just nu.
Till sidans topp