Stöd i att bygga programsammanhållande kurser

Kontakt: Viggo Kann; viggo@kth.se

Genomströmning är ett område som betonas i KTH:s utvecklingsplan för 2013-2016. Det övergripande målet lyder "Antalet studenter som tar examen ska öka väsentligt". Även behovet av mentorer nämns i utveckllingsplanen. Behovet av åtgärder för en ökad genomströmning lyftes också fram i samband med utvärderingen EAE.

Den modell för en programsammanhållande/programintegrerande kurs som föreslås här innehåller både introduktion till högskolestudier och en form av mentorsystem för nya studenter. En programsammanhållande kurs utbildar professionella studenter, som förstår hur programmets kurser hänger ihop, varför programmets utformning gör att examinerade uppfyller utbildningsmålen och hur man ska plugga framgångsrikt. Studenterna får träna på att reflektera över sina studier och yrkesrollen. Studenterna träffas i grupper tillsammans med en mentor/lärare för att diskutera reflektionerna. Kursen kan därigenom ha många goda effekter även på lärarnas insikt om programmet och studenternas uppfattning om det och på programmets kvalitetsutveckling, se artikeln " En programsammanhållande kurs med många funktioner". Björn Hedin införde för några år sedan en sådan kurs på civilingenjörsprogrammet i medieteknik. 2010 startade Viggo Kann en motsvarande kurs på civilingenjörsprogrammet i datateknik och visade att konceptet fungerar i stor skala, med uppåt 450 kursdeltagare från tre årskurser.

Kursen bygger på de fem nyckelidéer som Staffan Andersson, lektor i fysik och fysikens didaktik, samt hans kollegor vid Uppsala Universitet, funnit vara gemensamma för väl fungerande insatser som ökar genomströmningen:

  1. helhetssyn på så sätt att aktiviteterna ingår i ett större sammanhang och inkluderar alla studenter,
  2. framåtpekande för att stötta framtida studier,
  3. personliga möten med lärare och andra studenter,
  4. studentaktivitet genom att studenterna gör saker tillsammans,
  5. medvetenhet om sammanhanget och utbildningsupplevelsen genom att man berättar om den akademiska kulturen vid lärosätet.

Under den första fasen av projektet togs ett stödmaterial fram och under den andra fasen tillhandahåller vi stöd för implementation.  Stödmaterialet ligger på gruppwebben. Kontakta Viggo Kann eller Marie Magnell om du vill veta mer.

  (Statusrapport 2012-05-24 och projektplanen) (pdf 74 kB)

Till sidans topp