Verksamhet vid Högskolepedagogik

Enheten för högskolepedagogik bedriver utbildning, forskning och utvecklingsarbete med fokus på högskolepedagogik/didaktik. Vår primära målgrupp är undervisande personal vid KTH vilka vi förser med relevanta utbildningsinsatser och andra insatser som efterfrågas.

Examensarbeten Om du är en lärare vid KTH och önskar rådgivning kring examensarbeten, t.ex. bedömningsgrunder, betyg, processbedömning, handledning och kursaktiviteter, kontakta gärna oss!

Diskutera gärna med oss om kursutveckling av exjobbskursen, betygssättning, handledning mm. Vi delar gärna med oss av exempel från hur andra arbetar med grupphandledning, hur vissa designar exjobbet som en tydlig kurs med gemensamma aktiviteterosv.

Detta stöd erbjuder vi fortlöpande under året, du är varmt välkommen att ta kontakt med Anna-Karin Högfeldt (akhog@kth.se) för mer information.

Kursutveckling Kontakta gärna våra pedagogiska utvecklare när du vill utveckla din kurs med nya kurselement! Det är givetvis bra om du börjar med våra högskolepedagogiska kurser, där du ges chansen att konkret utveckla din kurs som en del av kursarbetet.

Du kanske vill utveckla specifika kurselement, såsom studieteknik, presentationsteknik, plagiering/informationshantering.

Vi agerar fortlöpande som bollplank till lärare, programansvariga mm i olika utvecklingsfrågor. Kontakta oss gärna i god tid inför möten, särskilt om ni vill att vi ska delta i era kurser, så att vi kan ta fram bra material.

Kontakta gärna Margareta Bergman (margberg@kth.se) eller någon av personalen som du hittar på kontaktsidan.

Se även projektsidan för CDIO //Länkreferens in// som specifikt jobbar med integrering av ingenjörsfärdigheter och hållbar utveckling i utbildningarna!

Pedagogisk introduktion för undervisande teknologer Pedagogisk introduktion är ett utmärkt tillfälle för undervisande studenter att öva på olika delar av sina assistentuppdrag!

Vi genomför denna insatas på begäran. I nuläget går introduktionen i juni och augusti för assistenter på introduktionskurserna i matematik och kemi.

Introduktionen omfattar övning av presentation, tavelteknik, problemlösningsdemonstration, räknestugeteknik mm. På begäran kan även andra moment ingå, såsom laborationspedagogik, handledningsmetodik mm.

Du är välkommen att ta kontakt med Anna-Karin Högfeldt (akhog@kth.se) för mer information.

Till sidans topp