Ny matteaktivitet populär bland förskolorna

ARTIKELSERIE DEL 1

Publicerad 2013-12-04

– Vad är det här? Frågar Stephanie Shamoon barnen som sitter i en ring på golvet runt henne och pekar sedan på en av rutorna på duken som ligger utlagd i mitten på golvet. Jo det är en kvadrat, den har fyra lika långa sidor och i en kvadrat får det plats en sten, fortsätter Stephanie och lägger demonstrativt en sten i rutan.
Barnen som är i 4-5 års åldern, nickar och lyssnar intresserat.

Stephanie Shamoon, student vid Stockholms Universitet, ritar upp antalet stenar i 5-kvadraten. Foto: Emelie Jerberyd

Vi befinner oss i Naturens Hus i Bergianska Trädgården i Stockholm. Här håller Vetenskapens Hus i vanliga fall i aktiviteter ute i trädgården för att väcka barns och ungdomars intresse för naturvetenskap och miljöfrågor, men denna gång är det Naturlig matematik och Mineraldetektiven som står på schemat och vi har tagit oss inomhus. Vetenskapens Hus startades 2002 av Stockholms Universitet och KTH som en reaktion på att intresset för teknik och naturvetenskap bland unga gick ned. Genom sina aktiviteter och experiment hoppas man kunna skapa en positiv bild av ämnena, både till lärare och elever i grundskola och gymnasiet. I rummet där Naturlig matematik pågår fortsätter Stephanie Shamoon, student vid Stockholms Universitet som gör en del av sitt examensarbete vid Vetenskapens Hus, att berätta om kvadraten. Hon lägger fyra stenar i varsin ruta på duken och förklarar att nu är det en 2-kvadrat; två stenar på ena sidan och två stenar på andra sidan. Efter att ha visat hur 5-kvadraten ser ut, då ligger det hela 25 stenar på duken, får barnen tio stenar var för att bygga en egen kvadrat. I början blir det en del rektanglar i stället för kvadrater, men till slut verkar alla barnen förstå att sidorna måste vara lika långa för att det ska vara en kvadrat.


Elin Ottergren är ämnesansvarig och utvecklingsledare för matematik vid Vetenskapens Hus. Hon berättar att till skillnad från Mineraldetektiven som hållits under två års tid, är Naturlig Matematik en helt ny aktivitet. 

Naturlig matematik är en ny aktivitet på Vetenskapens Hus. Här sitter Elin Ottergren, ämnesansvarig och utvecklingsledare för matematik, tillsammans med en förskoleklass från Danderyd. Foto: Emelie Jerberyd

– Vi började med tankearbetet i våras och den 28 augusti hade vi den första testklassen. Sedan dess har vi haft ett tiotal förskolegrupper här. I oktober började vi även bjuda in lågstadieelever och till skillnad från förskolebarnen, som vi enbart går igenom kvadraten med, tog vi det ett steg längre och introducerade även rektanglar. Hittills har vi haft ett tiotal lågstadiegrupper här.
Skolorna som tillhör Stockholms stad har Vetenskapens Hus avtal med sedan tidigare så besöken för barn från förskola till årskurs 2, det vill säga 6-8 åringarna, rullar nu på som en ordinarie aktivitet. Huruvida det även kommer att bli en ordinarie aktivitet för barnen i åldrarna 4-5 år beror på om de får in kommuner som är beredda att stötta det ekonomiskt.
– Vi får många förfrågningar från förskolor som vill komma till oss, men vi måste få det att gå ihop finansiellt också, säger Cecilia Kozma, föreståndare för Vetenskapens Hus.
På lång sikt är målet med aktiviteter som Naturlig matematik att kompetensutveckla förskolepedagogerna och ge dem inspiration och idéer så att dem sedan ska kunna göra likande aktiviteter själva ute på förskolorna.
– Under hösten har vi hunnit med en lärarfortbildning för förskolan. Det föll ut mycket väl och kommer absolut att bli ett stående inslag även framöver, berättar Elin Ottergren.
 

I rummet bredvid håller Johan Lundberg, utvecklingsledare i biologi vid Vetenskapens Hus, i den andra aktiviteten; Mineraldetektiven. Här får barnen bekanta sig med några av de vanligaste mineralerna och lära sig mer om deras egenskaper. Alla mineraler ligger uppradade på bordet framför Johan Lundberg och barnen sitter runt omkring.
– Hur många sidor har stenen? Frågar Johan Lundberg barnen och lyfter upp ett av mineralerna.Tillsammans kommer de fram till att den har sex stycken sidor och Johan Lundberg berättar att det är en bergkristall och att den alltid har sex sidor. Barnen får även genom att undersöka sig fram ta reda på vilken av stenarna som är magnetisk, som flyter i vatten, som är tyngst och vilken som luktar illa. Det visar sig att det finns olja i en sten och den luktar riktigt illa.
Johan Lundberg berättar att den optimala åldern för barnen som går på Mineraldetektiven är runt 9 år, men att han även tar emot förskoleklasser men då handlar det mer om att skapa ett intresse bland barnen för mineralerna. 

Johan Lundberg, utvecklingsledare i biologi vid Vetenskapens Hus, visar upp mineralerna för förskolebarnen. Foto: Emelie Jerberyd

Vi går tillbaka till rummet bredvid där den andra delen av förskoleklassen nu har Naturlig matematik. Stephanie Shamoon håller på att runda av och avslutar med att berätta för barnen att hela den rutiga duken som ligger på golvet framför dem faktiskt också är en kvadrat, en stor kvadrat som kallas 9-kvadraten.
– Hur många stenar är det i 9-kvadraten?
Det kommer vilda gissningar från barnen.
– 1600 stenar! Utropar en medan någon annan gissar på 14 stenar.
Tillsammans räknar de alla stenarna som ligger på duken.
– 1,2,3,4,5…
81 stenar blev det.

Text och bild: Emelie Jerberyd

Nyfiken på Naturlig Matematik? Informationsblad (pdf 277 kB)

Vill du också bli en Mineraldetektiv?

Läs mer om Vetenskapens Hus på deras hemsida

Till sidans topp