Tekniklabbarna – höstens storsatsning på Vetenskapens Hus

NYHETER - ARTIKELSERIE DEL 2

Publicerad 2013-12-12

Vad har olika material för egenskaper och vilka är bäst om man ska bygga en skyddsväst? Det fick en grupp högstadieelever från Rålambshovsskolan ta reda på under tekniklabben ”Material som skyddar” på Vetenskapens Hus.

Foto: Emelie Jerberyd

I vanliga fall studerar Maryam Mousa kemi vid Stockholms universitet men i dag är hon på Vetenskapens Hus och håller i en tekniklabb för en grupp högstadieelever från Rålambshovsskolan. Alla skolprogram och helgaktiviteter vid Vetenskapens Hus handleds av studenter från KTH och Stockholms universitet och tanken är att studenterna ska fungera som förebilder för barnen och ungdomarna som besöker Vetenskapens Hus, vilket Maryam Mousa tror är mycket viktigt. Hon berättar att hon även själv lär sig mycket av att handleda tekniklabbarna.
– Den här labben är rolig för att det är lite kemi, som jag pluggar, när man tittar på hur materialet är uppbyggt, men även teknik. Eleverna ställer många olika frågor och man får tänka till själv ibland.

Maryam Mousa går först igenom med eleverna vilka egenskaper olika material har och vad som avgör ett materials hållfasthet. Efter att de tittat lite närmare på hur skyddsvästar i dag är uppbyggda delas eleverna upp två och två och får sätta igång och bygga en egen prototyp av en skyddsväst. Är det tjockare materialet bättre när man bygger en skyddsväst än det tunnare? Eller kan det ibland vara tvärtom? Eleverna får tre till fyra försök på sig att testa olika material när de ska bygga ihop sin prototyp. Det är tre lager av olika material som ska sättas ihop med hjälp av tejp och tanken är att skyddsvästen ska väga så lite som möjligt, men ändå skydda.

Foto: Emelie Jerberyd

Eleverna gräver bland materialet som står på bordet i backar och klipper och tejpar för fullt. Snart är en grupp klar med sin prototyp och Maryam Mousa väger den och provskjuter sedan. Skottet, som avfyras med luftpistol i en låst, skottsäker låda, ekar i laborationssalen men skyddsvästen lyckas inte stoppa kulan. Eleverna får tillbaka sin prototyp och de pratar ihop sig om varför kulan åkte igenom? Ska de byta ut alla lager eller var det bara fel på ett av materialen?
Efter några fler försök börjar grupp efter grupp tillslut hitta material som stoppar kulan och det går inte att ta miste på hur nöjda de är. Som avslutning går de tillsammans igenom varför vissa av prototyperna höll men inte de andra. Vilket material hade bäst hållfasthet och hur skulle prototypen vara uppbyggd för att ge maximalt med skydd?

Tekniklabbarna är en ny aktivitet vid Vetenskapens Hus som startade i höstas och är en fortsättning på Vetenskapens Hus satsning på teknikämnet, i och med att projektet Tekniklyftet nu avslutas vid årsskiftet.
– Tekniklyftet har varit ett fortbildningsprojekt för lärare i teknik på grundskolan som pågått sedan augusti 2011 med syftet att höja kompetensen hos lärare i teknikämnet och därmed även stärka teknikens roll i skolan.  I och med att projektet nu tar slut blir tekniklabbarna en del av verksamheten på Vetenskapens Hus. Men till skillnad från Tekniklyftet där vi vände oss till lärarna, vänder vi oss med tekniklabbarna nu även till eleverna, berättar Cecilia Kozma, föreståndare för Vetenskapens Hus.Flera studier visar att elever i grundskolan inte får undervisning i teknik i den omfattning eller med den kvalitet som de har rätt till. Att satsa på teknikämnet i skolan är därför en prioriterad fråga för Vetenskapens Hus och Tekniklyftet var ett första steg i denna satsning, som tekniklabbarna nu blir en fortsättning på.

Foto: Emelie Jerberyd

Annica Hofberg är utvecklingsledare i teknik på Vetenskapens Hus och ansvarig för tekniklabbarna. Hon berättar att intresset har varit stort för tekniklabbarna bland skolorna och det tror hon främst beror på två saker:
– Dels har de lärare som gått Tekniklyftets utbildning under två år och de tekniklärare som är med i vårt tekniklärarnätverk provat att göra labbarna och tyckt om dem och velat återkomma med sina klasser. Och dels har andra skolor hört av sig som ibland har varit på Vetenskapens Hus tidigare och gjort labbar i andra ämnen och sedan hittat teknikämnet på vår hemsida eller också har de mött oss på mässor. Speciellt har de fastnat för våra demonstrationer av 3D-labben.

I dag finns det fyra olika laborationer att välja mellan: Internetsäkerhet – hur säkert är det?, Material som skyddar, Miljövänlig sopsortering och Produktdesign i 3D-skrivare och alla är kopplade till kursplanen i teknik.  Till våren kommer labbarna att utökas så att de även anpassas för mellanstadiet och gymnasiet.
– Tekniklyftet har också utvecklat nya labbar för tekniklärarutbildning, som kommer att köras även för skolklasser, bland annat en tåglabb som innehåller reglersystem, en läsklabb med processteknik och en vattenreningslabb, säger Annica Hofberg.

Text och bild: Emelie Jerberyd

Mer om tekniksatsningen på Vetenskapens Hus

Intresserad av Vetenskapens Hus tekniklabbar? Läs mer om dem här!

På Tekniklyftets dag den 23 maj 2013 diplomerades 20 skolor från Stockholmsområdet som Teknikskolor i Kungsträdgården. Läs reportaget därifrån

Läs mer om Tekniklyftet

Skolinspektionen genomför en granskning av teknikämnet på 22 utvalda skolor under hösten 2013 och våren 2014. Läs mer om granskningen

Läs även del 1 i artikelserien: Ny matteaktivitet populär bland förskolorna  
 

Till sidans topp