Samverkan - en länk mellan högskola och samhälle

Genom sin mångfacetterade verksamhet har ECE-skolan en omfattande samverkan med andra parter, både inom KTH och det omgivande samhället.

Att förstå hur samhällets och näringslivets villkor förändras blir allt viktigare för att KTH och ECE-skolan ska kunna bidra med rätt kompetens till näringslivet och den offentliga sektorn. Aktiviteter inom området samverkan ska bidra till att skolans långsiktiga samhällsinsats stärks. Även närmare samverkan med andra lärosäten såväl nationellt som internationellt prioriteras. 

ECE-skolan är en naturlig del av den pedagogiska utvecklingen, forskningen och lärandet vid KTH. ECE bedriver egen utbildning och forskning och ger stöd för såväl utbildning som forskning inom de andra skolorna vid KTH.

Samverkan med skolor

ECE-skolan arbetar på flera sätt för att öka kontakterna mellan KTH och det omgivande samhället. Genom Vetenskapens Hus, som vänder sig till elever och lärare på grundskole- och gymnasienivå, arbetar ECE-skolan med att stärka intresset för teknikämnet hos unga och därmed locka fler studenter till tekniska utbildningar. Att välja en teknisk utbildning ska vara ett spännande och attraktivt val för unga framtida studenter.

Samverkan med företag och offentlig verksamhet

Kontinuerlig kompetensutveckling är en förutsättning för svenska företags konkurrenskraft och för samhällsutvecklingen i stort. För yrkesverksamma ingenjörer, lärare eller arkitekter syftar insatserna på ECE-skolan till att stödja det livslånga lärandet. Detta sker genom ECE-skolan erbjuder kvalificerad vidareutbildning och att genomföra uppdragsutbildningar vid . Här bidrar ECE genom att länka samman ämneskompetensen hos KTH:s fakultet med modern utbildningsdesign.

Samverkan med det omgivande samhället

Även biblioteksverksamheten erbjuder kontaktytor mot det övriga samhället. Biblioteket och dess samlingar är en samhällsresurs och är tillgängliga för den teknikintresserade allmänheten genom samverkan med andra offentligt finansierade bibliotek.

Till sidans topp