Samverkanscentrumet C-Campus

C-Campus är ett samverkanscentrum mellan KTH och Tsinghua University i Peking, Kina. Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande, ECE-skolan, är värdskola för KTH:s verksamhetsmässiga åtaganden.

c-campus, tsinghua university, kth

KTH och Tsinghua University i Peking har sedan en längre tid haft samverkan inom flera områden. Under det senaste året har samtal pågått att fördjupa samverkan inom forskning, utbildning, innovation samt inom området "web- and cloud based learning tools and methodologies".

KTH och Tsinghua har därför etablerat samverkanscentret C-Campus, som verkar under perioden 2012-09-12 - 2015-09-12. Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande, ECE-skolan, är värdskola för KTH:s verksamhetsmässiga åtaganden.

Föreståndare för KTH:s verksamhet inom samverkanscentrumet är Johan Thorbiörnsson, på ECE-skolan, 08-790 72 89,  johanthor@kth.se
 

Läs mer på C-Campus hemsida

Till sidans topp