Utbildning på ECE

ECE-skolan utvecklar och bedriver utbildning inom Teknikvetenskapens lärande och kommunikation för studenter, lärare och externa aktörer.

Civilingenjörs- och lärarutbildning (två examen)

Civilingenjör och lärare (CLGYM 300 hp)

Läs mer om programmet Civilingenjör och lärare

Kompletterande utbildningar för utländska ingenjörer/arkitekter

Lärarutbildningar

ECE-skolan är ansvarig för KTH:s lärarutbildningar och erbjuder utöver ovan examen i programmet Civilingenjör och lärare, olika alternativ:

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

Fortbildningskurs för dig med lärarexamen

Uppdragsutbildningar inom Lärarlyftet II för dig med lärarexamen

Ämneslärarutbildning med inriktning mot teknik, årskurs 7-9 (TL 270hp)

Läs mer om lärarutbildningarna

Högskolepedagogik

Den högskolepedagogiska verksamheten utvecklar och stärker den pedagogiska kvaliteten på KTH:s utbildningar. Enheten utbildar även KTH:s lärare i högskolepedagogik.
Läs mer om utbildning vid Högskolepedagogik

Språk och kommunikation

ECE-skolan genomför ett stort antal språkkurser inom grund- och forskarutbildningen, inom ämnena svenska, teknisk engelska/tyska/franska/spanska samt japanska, kinesiska, brasiliansk portugisiska, retorik och vetenskapligt skrivande. Kurserna vänder sig till såväl studenter på KTH som doktorander och anställda.
Läs mer om utbildning vid Språk och kommunikation

Ämnessökning och informationskompetens

Kunskap om informationssökning och referenshantering är centrala delar av varje students och forskares undersöknings- och publiceringsverksamhet. Målet för utbildningarna inom Ämnessökning är att alla studenter på KTH ska förstå var och hur man hittar den mest relevanta informationen och hur man hanterar informationen på ett yrkesmässigt sätt, vilket inkluderar kännedom om källkritik och referenshantering.
​Läs mer om utbildning vid Ämnessökning

Vetenskapens hus

Vetenskapens hus träffar mer än 60 000 skolelever och lärare per år och erbjuder hands on-experiment med modern forskarutrustning inom biologi, fysik, kemi, matematik och teknik. På lärarfortbildningarna på Vetenskapens hus får lärarna möjlighet att möta forskningen och fördjupa sig inom sina ämnesområden.
Läs mer om utbildning vid Vetenskapens hus

Resurscentrum för nätundervisning

Resurscentrum för nätundervisning (RCN) erbjuder kurser inom matematik, programmering, pedagogik, kommunikationsdesign samt fysik på distans. Vi har kurser på förberedande, grund- och avancerad nivå.
​Läs mer om utbildning vid RCN
 

Till sidans topp