Skip to main content

RCAM examensarbete presenteras vid Elinorr möte

Published Sep 14, 2009

Claes Böös och Richard Göransson har utvecklat mjukvaruverktyget RACalc, ett verktyg för tillförlitlighetsanalyser av radiella distributionsnät.

Ett sedan tidigare avslutat examensarbete från RCAM-gruppen kommer den 29:e september presenteras för Elinorr. Elinorr är sammansatt av nätverksföretag i norra Sverige. Presentationen ges den 29:e september i Sandviken. Handledare för examensarbetet var Carl Johan Wallnerström och Johan Setréus, examinator Patrik Hilber.

RACalc
Ett nät, så som det representeras i RACalcs grafiska gränssnitt.
Page responsible:Web editors at EECS
Belongs to: Electromagnetic Engineering
Last changed: Sep 14, 2009