Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Artificial Software Diversification for WebAssembly

Tid: Ti 2022-10-18 kl 10.00

Plats: D31, Lindstedtsvägen 5, Stockholm

Språk: Engelska

Ämnesområde: Elektro- och systemteknik

Licentiand: Javier Cabrera Arteaga , Programvaruteknik och datorsystem, SCS, SCS

Granskare: Professor Tobias Wrigstad, Uppsala universitet, Uppsala

Huvudhandledare: Benoit Baudry, Programvaruteknik och datorsystem, SCS; Martin Monperrus, Tribologi, Teoretisk datalogi, TCS

Exportera till kalender

QC 20220909

Abstract

WebAssembly har sedan 2019 blivit det fjärde officiella webbspråket, tillsammans med HTML, CSS och JavaScript sedan 2019. Detta nya språk tillåter webbläsaren att köra befintliga program eller bibliotek skrivna på andra språk, såsom C/C++ och Rust. Dessutom utvecklas WebAssembly för att vara en del av edge-cloud dator -beräkningsplattformar. Trots att WebAssembly är designatd med säkerhet i fokus som en premiss är det inte undantaget från sårbarheter. Därför ingår potentiella sårbarheter och brister i dess distribution och exekvering, vilket belyser ett av problemen med mjukvarumonokultur. MÅ andra sidan, medan mångfald av programvara har visat sig mildra monokultur, har ingen diversifieringsmetod föreslagits för WebAssembly. Denna avhandling föreslår en mångfald av programvara som en förebyggande lösning med syfte att minska programvarumonokultur för WebAssembly.

Dessutom tillhandahåller vi implementeringar för våra tillvägagångssätt, däriblandinklusive en generisk LLVM- superdiversifierare som potentiellt utökar våra idéer till andra programmeringsspråk. Vi visar effekten av vårt tillvägagångssätt empiriskt genom att tillhandahålla rRandomisering och mMultivariante Exekvering (MVE) för WebAssembly. Våra resultat visar att våra tillvägagångssätt kan ge en automatiserad end-to-end lösning för diversifiering av program i WebAssembly. Detta arbetes viktigaste bidragen från detta arbete är:

  • Vi lyfter fram bristen på diversifieringstekniker för WebAssembly genom en uttömmande litteraturgenomgång.
  • Vi tillhandahåller en implementationeringen av två verktyg, CROW och MEWE, som genomför tillhandahåller randomisering och multivariant exekvering för WebAssembly.
  • Vi inkluderar “constant inferring” som en ny kod-transformation för att generera mjukvarudiversifiering för WebAssembly.
  • Vi demonstrerar empiriskt effekten av vår teknik genom att utvärdera det statiska och dynamiska beteendet hos den genererade diversifieringen.

Våra metoder härdar mot observerbara egenskaper som vanligtvis används för att utföra attacker, som statisk kodanalys, exekveringsspår och exekveringstid.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-317331