[CANCELLED UNTIL FURTHER NOTICE] Neuronal assembly formation and non-random recurrent connectivity induced by homeostatic structural plasticity

Tid: Ti 2020-04-07 kl 13.00

Plats:

Respondent: Julia Gallinaro , Datavetenskap, Bernstein Center Freiburg and Faculty of Biology, University of Freiburg, Germany

Opponent: Wulfram Gerstner,

Handledare: Pawel Herman, Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik (CST); Alexander Kozlov, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); Stefan Rotter, Bernstein Center Freiburg and Faculty of Biology, University of Freiburg, Germany