Flexible and Stretchable Biointerfacing for Healthcare Diagnostics

Tid: On 2019-03-27 kl 10.00

Plats: Lokal V1, Teknikringen 76, 114 28 Stockholm, KTH

Ämnesområde: Elektro- och systemteknik

Licentiand: Mina Rajabi , Mikro- och nanosystem

Granskare: Dr. Pelle Rangsten, Ascilion AB, Stockholm, Sverige

Huvudhandledare: Associate Professor Niclas Roxhed

Innehållsansvarig:Webmaster EECS
Tillhör: EECS
Senast ändrad: 2019-03-06