Till innehåll på sidan

Konstfack: Vårutställning: master- och lärarstudenter

Tid: Lö 2022-05-21 - Fr 2022-05-27 kl 19.00

Plats: Konstfack

Konstfacks vårutställning

Årets vårutställning är uppdelad i två: kandidatstudenter 7–13 maj, master- och lärarstudenter 21–27 maj. Öppet varje dag mellan 12 och 19.

Master- och lärarutställningen cureras av CuratorLab som är Konstfacks curatorkurs för yrkesverksamma. Inspirerade av den feministiska författaren Sara Ahmeds Queer Phenomenology bjuder CuratorLab in publiken till en omorientering av skolans arkitektoniska, institutionella och sociala lokaler. Skolans entré flyttas under veckan och ett centralt Dialogical Space skapas för samtal, performativitet och utbyte. Utställningen manifesterar som helhet en kontinuerlig förhandling mellan individen, kollektivet och institutionen.


Deltagarna i CuratorLab 2021/22 är: Chen Shuyu, Una Mathiesen Gjerde, Lovro Japundžić, Lauren Johnson, Matilda Kästel, Lina Louisa Krämer, Martin Ku, Reyhaneh Mirjahani, Res, Eleni Riga, Marta Świetlik och Krisztián Gábor Török under ledning av programansvarig Joanna Warsza och utställningsansvarig Anne Klontz med stöd av curatorassistent Vasco Forconi.

Studio Benedetta Crippa har skapat vårutställningens visuella identitet som kretsar kring en ljusstråle som bildar ett visuellt landskap där vi kan fira och omorientera tillsammans. Det är också en hyllning till det mänskliga sinnets förmåga att vara både kreativt och motståndskraftigt.

Tillhör: NAVET
Senast ändrad: 2022-04-28