Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Förståelse av ruttsamlares förmåga att observera smygkapningar

Hjälper det att lägga till fler övervakningsenheter eller rapportera fler rutter?

Tid: Ti 2022-06-14 kl 10.00

Plats: Ka-Sal C (Sven-Olof Öhrvik), Kistagången 16, Kista

Språk: Engelska

Ämnesområde: Informations- och kommunikationsteknik

Licentiand: Alexandros Milolidakis , Programvaruteknik och datorsystem, SCS

Granskare: Associate Professor Alberto Dainotti, Georgia Institute of Technology, School of Computer Science

Huvudhandledare: Professor Dejan Manojlo Kostic, Programvaruteknik och datorsystem, SCS; Associate Professor Marco Chiesa, Programvaruteknik och datorsystem, SCS

Exportera till kalender

QC 20220524

Abstract

Ruttkapningar har plågat internet i årtionden. Dessa attacker korrumperar poster i routingtabeller som används av nätverket för att vidarebefordra trafik, på ett sådant sätt att påverkade enheter dirigerar privat och tänkbart känslig trafik till kaparen.

Trots många misslyckade försök att hindra kapare, ger på senare tid internetbred ruttövervakningsinfrastruktur oss förhoppningen att framtida system snabbt och slutgiltigt kan förhindra kapningar. Sådan övervakningsinfrastruktur består av flera globalt distribuerade övervakningsenheter kallade ruttinsamlare. Nätverksvolontärer uppger sina rutter till sådana publika ruttinsamlare så att hela nätverket kan övervaka validiteten och stabiliteten av den utbytta ruttinformationen. Dessvärre kan kapare utnyttja denna information för att undvika att bli rapporterade till ruttinsamlare.

I denna avhandling utvärderar vi effektiviteten av sådan övervakningsinfrastruktur mot två typer av kapnings scenarier: Det första innefattar en allvetande attackerare med fullständig vetskap om både internettopologin och ruttpreferenser i nätverken. Det andra innefattar en realistisk attackerare som saknar sådan kunskap men som samlar upp den ruttinformation som nätverken själva lämnar ut till publika ruttinsamlare.

Tidigare simuleringar har visat att kapningar som påverkar mer än 2% av internet alltid är synliga för den publika ruttinsamlarinfrastrukturen. Vår simulering visar däremot att allvetande och realistiska kapare som reagerar på utplaceringen av publika ruttinsamlare i smyg kan kapa upp till 11.7 gånger (d.v.s. 23.5%) respektive 8.1 gånger (d.v.s. 16.2%) mer av internet, utan att upptäckas av den existerande publika ruttinsamlarinfrastrukturen.

Efter att ha utvärderat effektiviteten i den existerande publika infrastrukturen med nuvarande internet datamängder, utvärderade vi effektiviteten i realistiska framtida scenarier av för det första fler sammanlänkad (plattare) internet topologier samt för det andra topologier där fler nätverksvolontärer uppger sina rutter till publika ruttinsamlare. Dessvärre är båda typer av kapare mer effektiva i plattare internet topologier. Allvetande kapare kunde i smyg kapa upp till 24.5 gånger (d.v.s. 49.0%) mer av internet, medan realistiska kapare kunde kapa upp till 22.7 gånger (d.v.s. 45.5%) mer av internet, utan att upptäckas av ruttinsamlare. I topologier med upp till 4 gånger fler nätverksvolontärer som uppger sina rutter till publika ruttinsamlare, kunde allvetande och realistiska kapare reagerar på nya övervakare genom att modifiera sina attacker till att i smyg kapa upp till 4 gånger (d.v.s. 8.2%) respektive 2.9 gånger (d.v.s. 5.9%) mer av internet.

Slutligen sammanfattar vi med en analys av två förslag till förbättring av den existerande ruttinsamlarinfrastrukturen: I det första väljes nya nätverksvolontärer på mer strategiska platser och i det andra låter vi nätverksvolontärer uppge fler rutter till ruttinsamlare. Vi hoppas att våra simuleringsresultat kan bidra till en design av en mer pålitlig publik rutt övervakningsinfrastruktur.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-312745