Multiphysics Characterization of SiC Power Modules

Tid: Fr 2018-06-15 kl 10.00

Plats: K2, Teknikringen 28, KTH, Stockholm

Ämnesområde: Electrical Engineering

Respondent: Yafan Zhang , Electric Power and Energy Systems

Opponent: Associate Professor Alberto Castellazzi, University of Nottingham, UK

Handledare: Professor Hans-Peter Nee

Innehållsansvarig:Webmaster EECS
Tillhör: EECS
Senast ändrad: 2018-05-21