Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Wave propagation in graded material composites with extraordinary properties

Tid: Fr 2022-12-16 kl 10.00

Plats: H1, Teknikringen 33, Stockholm

Språk: Engelska

Ämnesområde: Elektro- och systemteknik

Licentiand: Brage B. Svendsen , Elektroteknisk teori och konstruktion

Granskare: Professor Astrid Aksnes, NTNU, Trondheim, Norway

Huvudhandledare: Mariana Dalarsson, Elektroteknisk teori och konstruktion; Martin Norgren, Elektroteknisk teori och konstruktion

Exportera till kalender

QC 20221129

Abstract

I denna avhandling studeras elektromagnetisk vågutbredning i graderade materialkompositer med extraordinära egenskaper. Två sådana materialkompositsystem studeras särskilt, med hjälp av både analytiska och beräkningstekniska elektromagnetiska metoder.

Det första systemet används för utvecklingen av en lovande icke-invasiv metod för cancerbehandling, som bygger på att tumören med insatta guldnanopartiklar värms upp med hjälp av mikrovågsstrålning. En vågledarstruktur föreslås bestående av ett tunt dielektriskt skikt med en kontinuerlig graderad materialövergång till dess omgivande material till vardera sidan av skiktet. Det tunna lagret består av cancervävnad med insatta guldnanopartiklar som drivs in i elektroforetisk svängning med hjälp av elektromagnetisk strålning. Analytiska lösningar för det givna vågledarproblemet erhålls, vilket möjliggör beräkning av absorptionskoefficienterna endast inom det tunna skiktet, vilket är viktigt för bedömning av genomförbarheten av den tänkta medicinska tillämpningen. De dispersiva dielektriska modellerna som beskriver de elektromagnetiska egenskaperna hos de relevanta biologiska vävnaderna föreslås och diskuteras. Numeriska simuleringar gjorda i COMSOL Multiphysics är i utmärkt överensstämmelse med och validerar de analytiska resultaten.

Det andra systemet involverar vågutbredning från ett högerhänt material till ett vänsterhänt metamaterial i fri rymd. De två materialen är impedansmatchade, vilket säkerställer ingen reflektion, och det graderade gränssnittet mellan dem beskrivs av en kontinuerlig funktion. Metamaterialkompositer med rumsligt varierande materialparametrar har fått ett ökande teoretiskt och experimentellt intresse de senaste två decennierna. De är användbara för ett antal tillämpningar, såsom transformationsoptik. I denna uppsats diskuteras egenskaperna hos vänsterhänta material. Fältlösningarna till det impedansmatchade graderade gränssnittet härleds, och en numerisk modell utvecklas i COMSOL. Resultaten bekräftar de extraordinära egenskaperna hos vänsterhänta material.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-321787