Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

64 miljoner kronor till EE-skolan

Publicerad 2016-04-15

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) ger två projekt på skolan för elektro- och systemteknik 64 miljoner kronor i rambidrag. Projekten leds av Dimos Dimarogonas och Karl-Henrik Johansson. Totalt fick KTH nästan en kvarts miljard kronor i anslag för forskning inom smarta system och materialvetenskap.

I SFF:s utlysning inom ”Smarta system” och ”Materialvetenskap” tilldelades KTH stora forskningsmedel till åtta projekt. Detta är KTH:s mest framgångsrika omgång någonsin vad gäller medel från SSF.

På skolan för elektro- och systemteknik fick Dimos Dimarogonas och Karl-Henrik Johansson, båda vid avdelningen för reglerteknik, anslag om 32 miljoner kronor vardera. Dimos Dimarogonas forskning bygger på interaktionen mellan människa och robot.

”Inom projektet COIN kommer vi framförallt att utveckla ett verktyg som ger användaren direktiv kring vilka instruktioner som han eller hon ska ge en särskild robot", säger säger Dimos Dimarogonas. "Direktiven baseras på hur roboten reagerat på tidigare instruktioner som den fått. Verktyget kommer även att kunna användas för att kontrollera roboten i realtid, vilket gör det möjligt att ändra och förbättra robotens tillvägagångssätt medan den arbetar. Forskningen kommer att byggas på nya tekniker med element från bland annat robust reglering.” 

Skolan finns också representerad i projektet ”Automating System SpEcific Model-Based Learning – ASSEMBLE”, hemmahörande vid Uppsala univseritet, genom Joakim Jaldén vid avdelningen för signalbehandling.

Om projekten

Dimos Dimarogonas

Projekt: "Ömsesidig adaption i system för människa-robotinteraktion"
Summa: 32 000 000 kr
Mottagare: Dimos Dimarogonas, universitetslektor
Beskrivning: Målet med projektet är att utveckla ett ramverk som ger säkra, effektiva, och socialt acceptabla robotbeteenden och interaktioner mellan människa och robot. Detta arbete involverar bland annat metoder för omplanering och robotstyrning under osäkerhet samt kortsiktig anpassning i fysisk och språklig interaktion mellan människa och robot.

Karl Henrik Johansson

Projekt: "SoPhy: Storskaliga cyber-fysiska transportsystem"
Summa: 32 000 000 kr
Mottagare: Karl Henrik Johansson, professor
Beskrivning: Transport av människor och varor går igenom en enorm utveckling med införandet av självkörande och elektriska fordon och ny sensor- och kommunikationsteknik. Syftet med detta projekt är att utveckla nya modellerings- och analysverktyg för att förbättra den grundläggande förståelsen för och den systematiska designen av dessa cyberfysiska transportnät. Näten kommer att möjliggöra en uppsjö av nya tjänster och system baserade på samordnade informationsflöden, fordon och människor. Resultat från KTH-forskarnas teori- och metodutveckling kommer att implementeras och utvärderas i en unik demonstrationsmiljö.