Till innehåll på sidan

Börje Ekholm utnämnd till hedersdoktor vid KTH

Publicerad 2017-10-17

Börje Ekholm har innehaft flera ledande positioner inom svensk industri med styrelseposter i bolag som Ericsson, Scania och Husqvarna. Sedan 2017 är han VD på Ericsson, en av KTH:s strategiska partner. Nu kan han lägga titeln hedersdoktor vid KTH till sitt CV.

– Det känns naturligtvis oerhört hedrande, KTH har ju betytt mycket för personligen mig under många år och betyder mycket för svensk utveckling inom teknikrelaterade områden, säger Börje Ekholm.

Börje Ekholm, ny hedersdoktor vid KTH.

Han har varit internationellt engagerad som ordförande i Nasdaq och ledamot i Alibaba och Trimble. Mellan åren 1992 och 2015 hade han flera ledande befattningar på Investor AB, de sista 15 åren innehade han vd-posten.

Börje Ekholm har en civilingenjörsexamen i elektroteknik från KTH. Han har främjat verksamheten vid KTH som ledamot i universitetsstyrelsen mellan 2008 och 2010 och som styrelsens ordförande 2010–2017. Han är nöjd med hur KTH har utvecklats under dessa år.

– Jag ser en fantastisk utveckling på KTH där man hela tiden säkerställer att utbildningarna ligger i framkant och att man inom forskning gör stora framsteg, inte minst i nya samarbeten med både näringsliv och samhälle. Vi ser spännande forskningsprojekt inom exempelvis transportindustrin med självkörande bussar, säger Börje Ekholm.

Automation (AI/machine learning) är ett viktigt område för både effektivisering och digitalisering som KTH bör satsa på och utveckla vidare framöver.

– Som en av Sveriges ledande utbildningsinstitutioner är det viktigt att KTH ligger i framkant och har världsledande forskning och utbildning, säger Börje Ekholm.

Utmärkelsen hedersdoktor vid KTH delas ut vid promotions- och installationshögtiden i Konserthuset den 17 november.

Håkan Soold