Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Forskare gör diagnoser billigare

NYHET

Publicerad 2016-09-12

Forskare vid Avdelningen för mikro- och nanosystem vid KTH har utvecklat ett nytt sätt att formspruta och mönstra plastkomponenter. Den nya metoden kan hålla nere tillverkningskostnaden för medicintekniska produkter som diagnosverktyg för olika sjukdomar.

När plastkomponenter i olika diagnosverktyg (exempelvis så kallade "lab-on-a-chip") traditionellt tillverkats har först själva komponenten formsprutats, och där efter har komponentens olika ytegenskaper lagts till. Materialets egenskaper kan till exempel handla om att ytan ska dra till sig vatten, eller stöta bort det.

Det berättar Wouter van der Wijngaart, professor i mikro- och nanosystem på KTH. Han har jobbat med metoden tillsammans med KTH-forskarna Gaspard Pardon och Tommy Haraldsson, och liknar den gamla processen vid att bearbeta en viss del av ett köksbord med vax. Då blir den behandlade delen vattenavstötande.

Wouter van der Wijngaart, professor i mikro- och nanosystem på KTH.

– När vi formsprutar plast med hjälp av den nya metoden lägger vi samtidigt till vilka ytegenskaper materialet ska ha. Istället för två steg krävs det nu bara ett. Vi har alltså utvecklat en ny plast och en metod för att samtidigt forma och ytmodifiera den.

Wouter van der Wijngaart berättar att tekniken bygger på fortsatt utveckling av superplasten OSTEMER, som är grunden i KTH avknoppningen Mercene Labs verksamhet. Det är ett företag som springer ur just forskning inom mikro- och nanosystem men också polymerteknologi på KTH.

– De här "lab-on-a-chip"-komponenterna som tas fram med vår nya formsprutningsteknik är tänkta att hantera små mängder vätska, och ska användas i medicintekniska applikationer.

Han berättar att hittills har chippen varit dyra, och detta har delvis varit ett hinder för en mer utbredd användningen av sådan teknik i sjukvården. Men kan man sänka produktionskostnaden till hälften kommer förhoppningsvis också inköpspriset att gå ner vilket underlättar för diagnosteknik baserad på plast och formsprutningsmetoden.

Wouter van der Wijngaart lägger till att deras forskning ligger på en tämligen hög teknologisk nivå och att det tidigare inte varit uppenbart hur man ska gå tillväga för att förenkla formsprutningsprocessen.

Här finner du den vetenskapliga artikeln .

Text: Peter Ardell

För mer information, kontakta Wouter van der Wijngaart på 08 - 790 66 13 eller wouter@kth.se.