Till innehåll på sidan

Knuth-priset till Johan Håstad

Publicerad 2018-08-22

När ACM och IEEE Computer Society skulle dela ut Knuth-priset 2018 för enastående bidrag till datavetenskapen tillföll det Johan Håstad, professor i teoretisk datalogi på skolan för elektroteknik och datavetenskap. Håstad får priset för lång och trogen tjänst kantad av flitiga bidrag till datavetenskapens grunder.

Johan Håstad

Grattis till priset! Hur känns det?

– Mycket hedrande. Det är en samling mycket goda forskare som har fått priset och att hamna i detta sällskap gör verkligen att jag känner mig uppskattad. Väldigt positivt har det även varit med så många gratulationer som jag har fått från kollegor över hela världen. 

Berätta lite om vad du forskar kring just nu.

– Mitt forskningsområde går ut på att förstå vilka beräkningsproblem som kan lösas effektivt på en dator och vilka som kräver alltför stora resurser när indatastorleken ökas. Vissa problem, de så kallade NP-fullständiga problemen, är i allmänhet alltför tidskrävande att lösa exakt men går ofta att lösa effektivt om man släpper på kravet att hitta den absolut bästa lösningen. Jag försöker förstå precis hur mycket man måste kompromissa på kvalitén på lösningen för att en bevisbart effektiv algoritm ska vara möjlig. Mitt angreppssätt är matematiskt i det att jag försöker visa en matematisk sats som talar om när det är i princip möjligt, snarare än att skriva ett datorprogram som löser problemet i praktiken.

Läs motiveringen till priset

Kontakt

Om priset

Knuth-priset delas ut årligen av ACM SIGACT (Association for Computing Machinerys Special Interest Group on Algorithms and Computing Theory) och IEEE Computer Society. Utmärkelsen innefattar ett kontantpris om $5000. Priset delas ut till individer som gjort viktiga bidrag till de grundläggande datavetenskapliga teorierna under en lång tid. Pristagaren väljs av en jury om sex personer vilka väljs av ACM SIGACT samt IEEE TCMFC.

Priset är namngivet efter Donald E. Knuth för att hedra dennes otaliga bidrag till datavetenskapen.

Tillhör: Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)
Senast ändrad: 2018-08-22