Till innehåll på sidan
Man med skyddsglasögon använder forskningsutrustning i labbet Advanced Light Microscopy.
Forskningslabbet Advanced Light Microscopy är en av de miljöer som fått medel. Labbet tillhandahåller avancerad ljusmikroskopi för biologisk visualisering. (Foto: SciLifeLab)

Labbmiljöer får miljonbidrag

Publicerad 2020-06-04

Strategiska labbmiljöer på KTH har fått 20 miljoner för att köpa in ny avancerad forskningsutrustning. Satsningen ska stimulera forskningsexcellens och utveckla fler tvärvetenskapliga samarbeten.

Porträtt av Mikael Östling, prorektor.
Mikael Östling.

– Vi vill att våra labbmiljöer, med unika, avancerade instrument och analysresurser, ska kunna utnyttjas av fler. Det ökar vår möjlighet att finansiera nödvändig infrastruktur och ger grogrund för mer av multidisciplinär samverkan, säger prorektor Mikael Östling , som initierat och driver satsningen.

Satsningen på KTH:s infrastruktur för forskning inleddes för två år sedan, då nio labbmiljöer fick ett startbidrag. I dag har totalt elva labb etablerats som KTH:s officiella, kallad KTH Infrastruktur, och är kvalificerade för att söka medel från den årliga interna utlysningen om 20 miljoner kronor.

Medlen går i år till sju labbmiljöer inom life science, nanoteknik, medicinsk teknik, experimentell mekanik och beräkningsvetenskap.

– För ett ledande forskningsuniversitet som KTH så är forskningsinfrastrukturen en väsentlig del av framgångarna och attraktiviteten internationellt. Vi bedriver också forskningsnära utbildning som verkligen behöver tillgång till denna infrastruktur, säger Mikael Östling.

Han ser även medlen som en väg till ökade möjligheter att locka nya användare av labben, inom akademin, men även från näringslivet och andra samhällsaktörer, nationellt och internationellt.

– Det är själva strategin; att få fler användare som ger samarbete, inkomster och gott rykte.

Satsningen på KTH:s labbmiljöer är en del i svenska lärosätens ökade ansvar för att utveckla strategiska forskningsmiljöer, påpekar Mikael Östling.

– Våra labb blir på sitt sätt ett signum för vad KTH står för, hur attraktiva vi är och hur mycket nyskapande och excellent forskning vår fysiska miljö kan prestera.

Text: Christer Gummeson

KTH:s etablerade labbmiljöer är nationella infrastrukturer som är tillgängliga för en rad olika aktörer och användare. Mer info om labbens inriktning och kontaktuppgifter .

Här är labbmiljöerna som får ta del av årets tilldelning på 20 miljoner, med beloppen inom parentes:

  • Advanced Light Microscopy (ALM) (2, 8 miljoner kronor)
  • Jonassons centrum för medicinsk avbildning (0,8 mkr)
  • NanoLab (6 mkr)
  • National Genomics Infrastructure (NGI) (1,8 mkr)
  • Odqvistlaboratoriet (4 mkr)
  • PDC (2,1 mkr)
  • Talbanken (2,5 mkr)
Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2020-06-04