Till innehåll på sidan

Nytt och noterat

Publicerad 2021-06-01

Vem har fått vilka anslag? Vilka rön, resultat och forskare har uppmärksammats i omvärlden? Under vinjetten Nytt och noterat ges ett axplock av senaste nytt och händelser från KTH.

Prisad för hållbar produktion

Porträtt på Xi Vincent Wang.
Xi Vincent Wang.

Xi Vincent Wang , forskare inom hållbara produktionssystem, har tilldelats SME 2021 Outstanding Young Manufacturing Engineer Award för forskning och engagemang i tillverkningsindustrin. Utmärkelsen går till unga forskare som stått för exceptionella bidrag och prestationer inom forskningsområdet. Wangs forskning rör sig inom området uppkopplad industri och samverkan mellan robot och människa.

Matematiska rön om pendelrörelser

Håkan Hedenmalm , professor i matematik, har tillsammans med flera internationella forskare fått ett arbete om matematiska metoder publicerat i den ansedda tidskriften PNAS . Forskarna har studerat hur oscillerande processer, pendlande rörelser, styrs av hyperboliska differentialekvationer. Exempelvis kan det gälla förståelsen för hur gas uppträder i en tank där man vill mäta utbredningen av vibrationer. Forskarnas har utvecklat en metod för hur tätt man behöver mäta och hur ofta.

Exjobb inom järnvägsteknik får pris

Mikael Glamheden, som läst elektroteknik på KTH, har vunnit Swedtrains pris för bästa examensarbete. Arbetet handlar om drivsystem i järnvägsfordon och ger förslag på hur prestandan i tåg kan förbättras. Swedtrain, branschorganisationen för tågfordonsindustrin i Sverige, anordnar pristävlingen i syfte att stödja utbildnings- och forskningsverksamhet inom järnvägsteknik vid svenska högskolor.

Smartare produktion i kristider

Porträtt på Magnus Wiktorsson.
Magnus Wiktorsson.

Magnus Wiktorsson , professor i produktionslogistik, har fått med två forskningsprojekt på IVA:s senaste 100-lista. I år är temat krisberedskap och Magnus Wiktorssons arbete med produktionslogistik har lösningar för att svensk industri ska stå stadigare vid yttre kriser i framtiden. I ett projekt, LOVIS, undersöks hur man skapa transparent av försörjningskedjor, vilket kan synliggöra var bristerna i helheten finns. I det andra projektet, C-PALS, utvecklas och prövas lösningar för smart montering och smart produktionslogistik. 

Listan publiceras i år för tredje gången och presenterar 100 forskningsprojekt med potential att skapa värde för svenskt näringsliv och samhälle. Sammanlagt sju av projekten  är från KTH.

Gästprofessor invald i akademi

Ralph Nuzzo , gästprofessor vid KTH och professor i materialvetenskap vid University of Illinois i Urbana-Champaign har valts in som ledamot i National Academy of Sciences, USA:s motsvarighet till den svenska Vetenskapsakademien. Hans forskning har bland annat gjort avtryck inom områden som ytkemi, energiforskning, 3D-tillverkning, apparater (elektroniska, fotoniska och optoelektroniska) samt biomaterialteknik.

Porträtt på Astrid Ahlinder.
Astrid Ahlinder.

Prisade för affärsidéer

Astrid Ahlinder , doktorand vid KTH, och Matija Milenovic, KTH-alumn, har båda fått Åforsk Stipendium 2021. Stödet, 200 000 kronor, ska bidra till att entreprenörer kan förverkliga sina affärsidéer. Både Ahlinder och Milenovic har tidigare fått stöd av KTH innovation i att utveckla sina respektive företagsidéer.

Adjungerade professorer får medel

Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, har beviljat projektmedel till fem adjungerade professor vid KTH. De fem är Erik Fredenberg, Prismatic sensors, Jan-Olof Selroos, SKB, Mikael Unge, NKT HV Cables, Simon Fredriksson, Pixelgen Techologies och Zhibo Pang ABB. SFF:s finansiering riktar sig till personer inom industri, myndighet eller sjukvårdssektor. Syftet med programmet är att öka rörlighet, kunskapsöverföring och korsbefruktning mellan akademi och olika sektorer.

Text: Christer Gummeson

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2021-06-01