Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Över 150 miljoner till forskare vid KTH – hela listan

Porträtt av Anna Finne Wistrand.
Anna Finne Wistrand, professor i polymerteknologi, är en forskarna vid KTH som får projektbidrag från Vetenskapsrådet. (Foto: KTH)
Publicerad 2020-11-04

Sammanlagt 43 forskare vid KTH får tillsammans 153 miljoner kronor i anslag i Vetenskapsrådets stora utdelning inom naturvetenskap och teknik. Finansieringen går till projekt inom alltifrån kärlsjukdomar och sömnapné till robotinlärning och kvantkaos.

En av forskarna, Anna Finne Wistrand , får 3,4 miljoner för vidare utveckling av en teknik för vävnadsregenerering där kroppen kan återskapa sjuk eller förlorad vävnad i samband med cancer.

– Nu får jag möjlighet att fortsätta forska och fördjupa mig ännu mer inom det forskningsområde som jag verkligen brinner för, säger Anna Finne Wistrand, professor i polymerteknologi.

Hon leder ett projekt där man konstruerar ett slags tredimensionella byggställningar som celler kan växa på och återbilda vävnad. Forskningen är inriktad mot fettvävnad, som bröstvävnad, som kan behövas i samband med bröstcancer. Men det kan även användas vid annan plastikkirurgi till exempel efter bilolyckor.

Mjuk konstruktion

Byggställningarna, som är nedbrytbara och byggs av polymerer, prepareras för att cellerna ska stimuleras att växa på dem. Det är viktigt att de har de mekaniska egenskaper som den naturliga vävnaden har. De måste hålla, och får inte orsaka skador på omkringliggande vävnader eller störa kroppens biologiska system.

– Under de senaste fem åren har vi fokuserat på additiv tillverkning för att få en så exakt och reproducerbar byggställning som möjligt. Vi har även tagit fram ett material och en design som tillsammans ger en mjuk och böjbar konstruktion, anpassad för mjukvävnad, och som vi ska bygga vidare på i detta projekt.

Projektet har blivit möjligt tack vare nära, tvärvetenskapliga samarbeten med Karolinska Institutet och mellan olika forskare, inom allt från cellbiologi till materialvetenskap.

Fungerande prototyp

– Vi kommer att få fram ny kunskap kring mekanismerna vid blodkärlsbildning, och hur vi ska göra för att skapa så många nätverk av blodkärl som möjligt i våra byggställningar. Detta är av största vikt för att kunna designa användbara och funktionella produkter för kirurgin, säger Anna Finne Wistrand.

Målet är att inom de närmaste åren framställa en fungerande prototyp, men fortfarande återstår flera utmaningar.

– Varje applikation är unik och komplex och det finns väldigt många frågor kvar att besvara kring hur material påverkar kroppen och tvärtom, hur miljön i kroppen påverkar materialet.

Text: Christer Gummeson

 Här är de 43 forskarna som fått projektbidrag (avrundat i miljoner kronor)

Erik Aurell Den kondenserade materiens fysik, Annan fysik, Nanoteknik   3,3
Shervin Bagheri Teknisk mekanik   3,8
Glib Baryshnikov Annan elektroteknik och elektronik, Teoretisk kemi, Fysikalisk kemi   4,3
Benoit Baudry Annan elektroteknik och elektronik   4,0
Hjalmar Brismar Biofysik, Cellbiologi, Medicinsk laboratorie- och mätteknik   3,4
György Dán Kommunikationssystem, Annan elektroteknik och elektronik   3,8
Mickaël Delcey Teoretisk kemi   3,2
Anna Finne Wistrand Biomaterialvetenskap, Polymerteknologi   3,4
Tiziana Fuoco Polymerkemi, Polymerteknologi, Organisk kemi   3,6
T.Christian Gasser Medicinsk bioteknik, Beräkningsmatematik, Biomaterialvetenskap   3,6
Stefania Giacomello Genetik, Utvecklingsbiologi, Trävetenskap   3,3
Afshin Goodarzi Diskret matematik, Geometri   3,4
Ardeshir Hanifi Strömningsmekanik och akustik   3,7
Håkan Hedenmalm Matematisk analys, Sannolikhetsteori och statistik   3,6
Hans Hertz Medicinsk laboratorie- och mätteknik, Medicinsk apparatteknik   3,0
Elton Hudson Bioenergi, Biokemi och molekylärbiologi, Mikrobiologi    3,6
Johan Karlsson Reglerteknik, Sannolikhetsteori och statistik, Beräkningsmatematik   3,8
Svein Kleiven Annan medicinteknik, Medicinsk bildbehandling, Neurologi   3,7
Pär Kurlberg Annan matematik   3,2
Sigrid Källblad Sannolikhetsteori och statistik   3,8
Markus Kärkäs Organisk kemi   3,4
Christofer Lendel Biokemi och molekylärbiologi, Nanoteknik   3,1
Xiaogai Li Annan medicinteknik, Rättsmedicin   3,2
Xiaoqing Li Den kondenserade materiens fysik, Metallurgi och metalliska material, Materialkemi   3,6
Michael Liverts Teknisk mekanik   3,6
Zhonghai Lu Datorteknik   3,4
Michael Malkoch Polymerkemi, Organisk kemi, Cancer och onkologi   3,6
Eva Malmström Jonsson Textil-, gummi- och polymermaterial, Pappers-, massa- och fiberteknik   3,8
Mihai Mihaescu Strömningsmekanik och akustik, Teknisk mekanik   3,7
Mohammad Mirkhalaf Teknisk mekanik, Keramteknik, Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik   3,8
Karin Odelius Polymerkemi, Organisk kemi, Polymerteknologi   3,8
Tobias Oechtering Telekommunikation, Reglerteknik, Signalbehandling   3,9
Panagiotis Papadimitratos Kommunikationssystem, Reglerteknik, Annan data- och informationsvetenskap   3,4
Christopher Peters Interaktionsteknik   4,0
Gabriel Skantze Språkteknologi, Människa-datorinteraktion    4,0
Ilya Smirnov Algebra och logik, Geometri   3,6
Eric Tyrode Fysikalisk kemi, Analytisk kemi   3,0
Wouter van der Wijngaart Annan materialteknik, Nanoteknik, Robotteknik och automation   3,5
Tino Weinkauf Datavetenskap, Strömningsmekanik och akustik   4,0
Martin Viklund Annan medicinteknik   3,2
Francisco Vilaplana Domingo Pappers-, massa- och fiberteknik, Biomaterial, Trävetenskap   3,5
Elias Zea Strömningsmekanik och akustik, Beräkningsmatematik   3,7
Ozan Öktem Beräkningsmatematik, Strukturbiologi, Sannolikhetsteori och statistik   3,2