Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Varor som låter ska förhindra stölder

Bild föreställer en shoppinggalleria
Ljud kan inte bara förhindra stölder, det kan också användas för marknadsföring. Foto: Heidi Fin / Unsplash

NYHET

Publicerad 2020-11-20

Svinnet i detaljhandeln ökade med 1 miljard kronor mellan 2016 och 2018. Externa stölder står för nästan hela ökningen enligt branschorganisationen Svensk Handel. Forskare vid KTH jobbar med en lösning på tjuverierna, och den är allt annat än ljudlös.

Butiker tvingas årligen lägga ut många tusentals kronor på ordningsvakter, larm, kameror och utbildningar för att råda bot på stölder och snatterier. Ovanpå detta ska sedan butikspersonalens tid adderas, då de måste spana efter eventuella tjuvar.

I två forskningsprojekt, där det ena är startat och det andra påbörjas i januari 2021, söker KTH forskaren Kjetil Falkenberg svar på hur butiker bättre ska kunna skydda varor och de anställdas arbetstid. På en övergripande nivå handlar det om att med hjälp av ljud få personalen uppmärksam på när kunder rör vid butiksvaror. Forskarna ska bland annat söka svar på hur mycket en människa lägger märke till att något händer om vederbörande inte ser det.

Personporträtt på KTH-forskaren Kjetil Falkenberg
Kjetil Falkenberg, universitetslektor på avdelning Medieteknik och interaktionsdesign vid KTH. Foto: Peter Ardell

– Tillfället gör tjuven, sägs det. De som stjäl kan delas in i olika kategorier. Det är svårt att stoppa de som har som uppsåt att stjäla, men det finns massor av människor som tar möjligheten först om och när den ges. Vi vill med ljudets hjälp vända människors tankar. Få dem att avstå för snatteri och stöld. Det handlar om att ljudet ska vara märkbart för någon som inte vill märkas. De andra kunderna ska samtidigt inte bli störda, säger Kjetil Falkenberg.

Strumpstölder inte relevant

Han är universitetslektor på avdelning Medieteknik och interaktionsdesign vid KTH och berättar att det första projektet är igång, och att man där kommer börja med att testa butikspersonalen. Detta i en virtuell verklighet givet rådande pandemi.

– Det är inte alla varor som ska märkas, utan fokus ligger på exklusiva och lättstulna varor. Strumpstölder på H&M är inte så relevant, medan en mindre friluftsbutik med lite mer exklusiva kläder kan vara det.

Marknadsföring med ljud

Kjetil Falkenberg säger att finns mycket att utforska. Vilka ljud ska användas, varifrån ska det komma, hur högt det ska låta och hur länge. Mest troligt är att forskarna testar att lägga på ett filter över den musik som oftast spelas i en butik, filter som sorterar bort eller lägger på ljud som passar in i låten. Som att förstärka trummorna, eller ta bort dem. En subtil men märkbar förändring.

– På så sätt kan personal frigöras från arbetsuppgiften att titta på olika övervakningsskärmar. De kan istället ha små lurar i öronen och höra vad som händer bakom deras ryggar. Vi kommer parallellt med detta också att studera vart gränsen går för när kunderna börjar känna sig övervakade i en butik.

Förutom att förhindra stölder avser Kjetil också studera det som kallas för brand sonification. Det vill säga marknadsföring med olika ljudidentiteter. Det kan handla om att anpassa så väl butiker som varor med ljudets hjälp.

Text: Peter Ardell

För mer information, kontakta Kjetil Falkenberg på 08 - 790 78 57 eller kjetil@kth.se.