Ansvariga inom verksamhetsstöd

Skolans administrativa organisation leds av en administrativ chef. Det finns också enhetschefer för ekonomi, personal, infrastruktur, kommunikation och utbildningsadministration.

Område Namn
Chef för verksamhetsstödet
Ekonomi
HR
Infrastruktur
Kommunikation

Utbildningsadministration

Tillhör: Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)
Senast ändrad: 2019-01-29