Avdelningschefer

Skolan har 16 avdelningar som leds av varsin avdelningschef.

Avdelning Namn
Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik
Elektroteknisk teori och konstruktion
Elkraftteknik
Elektronik
Fusionsplasmafysik
Kommunikationssystem
Medieteknik och interaktionsdesign
Mikro- och nanosystem
Nätverk och systemteknik
Programvaruteknik och datorsystem
Reglerteknik
Robotik, perception och lärande
Rymd- och plasmafysik
Tal, musik och hörsel
Teknisk informationsvetenskap
Teoretisk datalogi
Tillhör: Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)
Senast ändrad: 2019-06-14