Avdelningschefer

Skolan har 17 avdelningar som leds av varsin avdelningschef.

Autonoma system

Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik

Elektroteknisk teori och konstruktion

Elkraftteknik

Elektronik och inbyggda system

 Fusionsplasmafysik

Kommunikationssystem

Medieteknik och interaktionsdesign

Mikro- och nanosystem

Nätverk och systemteknik

Programvaruteknik och datorsystem

Reglerteknik

Robotik, perception och lärande

Rymd- och plasmafysik

Tal, musik och hörsel

Teknisk informationsvetenskap

Teoretisk datalogi

Tillhör: Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)
Senast ändrad: 2020-04-07