Till innehåll på sidan

Centrumföreståndare

Skolan har ett flertal kompetenscentrum som leds av en eller två föreståndare.

CASTOR

Centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet

Electrumlaboratoriet

 NAVET

PDC Parallelldatorcentrum

 SweGRIDS Swedish Centre for Smart Grids and Energy Storage

Tillhör: Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)
Senast ändrad: 2021-01-29