Examenssamverkan

För att ge våra program praktisk förankring arbetar skolan aktivt med att hitta ytor där våra studenter får möjlighet att träffa och samarbeta med industri och offentlig sektor, bland annat genom exjobb och praktik.

Exjobb

KTH:s studenter gör ett examensarbete i slutet av sin utbildning där de får en möjlighet att tillämpa sina kunskaper i praktiken. Examensarbetet pågår under tio till 20 veckor (15/30 hp) och handleds av KTH i samarbete med företag. Det kan påbörjas under både vår- och hösttermin. Det slutgiltiga godkännandet ligger hos en examinator på KTH.

Har din organisation ett problem som ni vill ha en students hjälp att lösa? Annonsera exjobb i KTH:s exjobbsportal  för att nå våra studenter.

Exjobbsmässa

En gång per termin anordnar skolan för elektroteknik och datavetenskap en exjobbsmässa där företag får presentera deras exjobbsmöjligheter. Besök hemsidan. 

Alumner

KTH arbetar aktivt med alumnrelationer, bland annat genom evenemang som årets alumn, alumndagar, återträffar och event. 

Läs mer om KTH:s arbete med alumni

Tillhör: Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)
Senast ändrad: 2019-05-23