För grund- och gymnasieskolor

Skolan erbjuder möjlighet till studiebesök, mötesplatser och evenemang som riktar sig mot grund- och gymnasieskolor.

Mötesplatser

KTH:s mentorspace i Kista är en lokal dit både studenter och anställda kan komma för att arbeta med en idé, en prototyp eller ett koncept. Vårt mentorspace är en plats för kunskaps- och erfarenhetsutbyten, men vi hjälper också studenter med triple helix projekt inom ämnet elektroteknik och datavetenskap.

Lokalen är kostnadsfri och går att använda när som helst på dygnet, men nås endast för den som har passerkort. För att börja använda Kistas mentorspace, kontakt Professor Mark Smith eller Inicio för att få en guided tur och access. OBS! Guidningarna hålls på engelska.

Kontakt

Evenemang

Girls in ICT Day

Inicio är en ideell förening som syftar till att stödja elever och lärare hur de kan integrera digitalt skapande och färdigheter i läroplanen genom mentorskap och praktiska övningar för att öka deras självförtroende och personliga utveckling. Ett övergripande mål är att öka digital delaktighet för alla medborgare så att de kan delta och bidra till framtidens smarta och hållbara samhällen.

Ett årligt evenemang som Inicio organiserar i Sverige är Girls in ICT Day, ett globalt initiativ som vill motivera och uppmuntra tjejer att bli intresserade av teknikrelaterade yrken. Vi bjuder in lärare och tjejer från högstadiet och gymnasiet, som under en heldag i grupp får genomföra praktiska moment med digital teknik och elektronik. Under ledning av mentorer får deltagarna formulera en idé och skapa en lösning till hur tekniken kan användas för olika situationer och problem. För 2019 är datumet satt 25 April.

Läs om Girls in ICT

Har ni fler frågor om samverkan på EECS-skolan? Kontakta Alexandra Leyton, kommunikatör för samverkan.

Tillhör: Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)
Senast ändrad: 2019-03-11