Kontakt med ledning och funktionsansvariga

Här hittar du kontaktinformation och länkar till skolans ledning, ansvariga för de olika utbildningsprogrammen och administrativt ansvariga.

Dekan och prodekan

Professor Stefan Östlund, dekan

Stefan Östlund är professor i Elkraftteknik med inriktning mot elektrisk traktion vid skolan för elektro- och systemteknik. Östlund är CC Sweden EDU officer för EIT InnoEnergy och KTH Faculty Liaison i samarbetet med University of Illinois, Urbana Champaign. Han har även varit föreståndre för KTH:s järnvägsgrupp.

Professor Mikael Skoglund, vice dekan

Mikael Skoglund är professor i och avdelningschef för kommunikationsteori vid skolan för elektro- och systemteknik. Skoglund är också programansvarig för forskarskolan vid ACCESS Linnaeus Centre.

Utbildningsansvariga

Lektor Joakim Lilliesköld, grundutbildningsansvarig

Lektor Joakim Lilliesköld är ansvarig för grundutbildning, vilket inbergiper de femåriga ingenjörsprogrammet och masterprogrammen inom elektroteknik.  

Professor Håkan Hjalmarsson, forskningsutbildningsansvarig

Professor Håkan Hjalmarsson är ansvarig för forskningsutbildningen.

Administration

Lise-Lotte Wahlberg, Administrativ chef

Agneta Rune, Ekonomiansvarig

Katherine Hammar, Utbildningsadministrationsansvarig

Irina Radulescu, HR-ansvarig

Gabriella Hernqvist, Kommunikationsansvarig

Niclas Horney, IT-ansvarig

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp