Svensk-amerikanskt rymdsamarbete imponerade på biträdande statssekreterare

Samarbetsprojekt med Nasa

Publicerad 2015-11-04

Sverige och USA har en lång tradition av rymdsamarbete som sträcker sig tillbaks till 1960 då KTH Professor Hannes Alfvén (som sedermera erhöll Nobelpriset i Fysik, 1970), ordnade ett samarbetsavtal med Nasa som möjliggjorde att amerikanska raketer kunde sändas upp från Sverige. Sverige och KTH, kan blicka tillbaka på ett långt och mycket fruktbart samarbete med USA som resulterat i ett stort antal framgångsrika såväl raket- som satellitprojekt (såsom International Sun Earth Explorer, GEOS, Viking, Polar, Cluster, MMS). Speciellt bör framhållas att den metod som använts på alla dessa satellitmissioner för att mäta elektriska fält i rymden, utvecklades av KTH-professor Ulf Fahleson i samarbete med Professor Forrest Mozer, Space Sciences Laboratories, Berkeley.

För att fortsätta och ytterligare fördjupa det svensk-amerikanska samarbetet ordnade Rymdstyrelsen i samarbete med Sveriges ambassad i Washington DC symposiet ”Space Cooperations for the Future”, vid House of Sweden den 6 oktober. Bland de cirka 200 deltagarna fanns representanter för svenska och amerikanska regeringen, rymdföretag, rymdorganisationer (Nasa och Rymdstyrelsen) och forskare.

Symposiet, som öppnades av Sveriges ambassadör Björn Lyrvall, omfattade totalt tolv presentationer om pågående svensk-amerikanska samarbetsprojekt inom bland annat rymdteknik, forskning och säkerhet. Symposiet avslutades med att Anders Lönn (statsekreterare, utbildningsdepartementet) och Ms. Anne Hall (bitr statsekreterare och representant för den amerikanska regeringen) signerade ett nytt ramavtal för rymdsamarbete, som underlättar informationsutbyte och projektsamarbete länderna emellan.

Professor Göran Marklund från avdelningen för rymd- och plasmafysik på Skolan för elektro- och systemteknik höll tillsammans med sin amerikanska forskarkollega, professor Roy Torbert vid University of New Hampshire (UNH) en av de totalt tolv presentationer som gavs under symposiet.

- Vårt föredrag handlade om elfältsexperimentet till Nasa-missionen Magnetospheric Multi-Scale (MMS). Missionen avser att klarlägga grundläggande processer för energiomvandling som ligger bakom såväl soleruptioner som norrsken på jorden och andra planeter. Elfälts-experimentet som utvecklats av KTH och UNH består av fyra radiella och två axiella elfältssonder, som sitter på var och en av de fyra satelliterna. Kort efter uppsändningen den 12 mars 2015, stod det klart att våra 3-axiella elfältsmätningar håller yppersta klass och är helt oöverträffade i fråga om kvalitet och tidupplösning, berättar Göran Marklund.

- När Ms. Anne Hall, sammanfattade sina intryck från rymdsymposiet valde hon att speciellt framhålla MMS-samarbetet mellan KTH och UNH, som exempel på ett mycket fruktbart svenskt-amerikanskt samarbete, som starkt bidragit till MMS-projektets stora framgångar, säger Göran Marklund.

Avtalet kommenterades av Rymdstyrelsen genom ett pressmeddelande som särskilt framhöll möjligheten att starta nya projekt med NASA:

- Detta avtal gör det möjligt för oss på Rymdstyrelsen att starta nya samarbetsprojekt med Nasa. I och med förnyandet av avtalet mellan Sverige och USA stärker vi nu plattformen för bilaterala samarbeten mellan forskare, industri och myndigheter, säger Olle Norberg, generaldirektör för Rymdstyrelsen.

Från KTH Rymdcenter medverkade även professorerna Christer Fuglesang och Carl-Michael Zetterling. Rymdstyrelsen deltog med en stor delegation, däribland generaldirektör Olle Norberg. Bland övriga svenskar deltog generaldirektören för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Helene Lindberg. Från USA deltog bland annat chefen för Federal Emergency Management Agency, Craig Fugate och bitr. chef för Nasa, Dava Newman, samt representanter för amerikansk rymdindustri, såsom Boeing, Google Skybox, Nasa Ames.

För mer information kontakta

Till sidans topp