Samverkan på KTH

KTH har lång och positiv erfarenhet av att samarbeta med företag, forskningsinstitut, myndigheter, kommuner och landsting. Skolan för elektro- och systemteknik har kontakt med flera av KTH:s samverkanspartners. På skolan finns just nu fyra adjungerande professorer.

KTH har nära samverkan med flera stora företag och organisationer i regionen. Centralt arbetar KTH brett med samverkan, bland annat genom partnerskap, utvecklingsprojekt, alumnrelationer och kompetensförsörjning.
Läs om KTH:s arbete med samverkan

På skolan för elektro- och systemteknik finns samarbeten med bland andra ABB och Ericsson, och vid skolan finns fyra adjungerande professorer:

Är du intresserad av att samverka med KTH?

Kontaktpersoner för exjobb
Contact Business and community

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp