Skip to main content

Välkommen till kursen Ögats Optik för optikerstuderande

Kursen ges ej mer

Aktuell kursplan   Programwebben med övrig grundinformation samt kursutvärdering

Basfakta om kursen

 Lärobok

R. B. Rabbetts, Clinical Visual Optics, 4:e uppl. Rekommenderar starkt att ni köper denna bok (den används även i andra kurser)!

M. H. Freeman, Optics, 11:e uppl.

W. J. Benjamin, Borish’s Clinical Refraction, 2:a uppl.

Kursansvarig

Linda Lundström, Roslagstullsbacken 21, rum A2:1029
Tel: 073-683 7041, E-mail: linda@biox.kth.se

Föreläsningar och övningar

Linda Lundström och Peter Unsbo

Räknestugor

Under kursen ges också ett antal räknestugor där man bland annat kan få hjälp med laborationsuppgifter som skall utföras på egen hand.

Laborationer

Två laborationer ingår i laborationsdelen av kursen. Dessa utförs huvudsakligen på egen hand, d.v.s. speciella laborationstider finns inte. Mätningar utförs i rum G2:0004 och G2:0005, bokningslista sitter på dörren. Datorberäkningar utförs i datorsalen RB33 som är tillgänglig vardagar under dagtid när den inte är bokad, eller på egen dator.

Laborationerna redovisas i grupp om max fyra personer; lab 7 med enkel muntlig redogörelse och lab 8 med skriftlig rapport.

Tentamen

Kursen tenteras med skriftlig tentamen vid sista kurstillfället. Tillåtna hjälpmedel är kursböckerna: R. B. Rabbetts, Clinical Visual Optics, M. H. Freeman, Optics samt miniräknare och kursens formelsamling.

Tentamen består av två delar. En grundläggande del (A-delen), som omfattar 8 uppgifter, samt en avancerad del (B-delen) med 4 uppgifter. Uppgifterna på B-delen ligger på en högre taxonominivå än de på A-delen. Alla uppgifter kan ge maximalt en poäng vardera. För betyget Godkänd krävs minst 4,8 poäng från A-delen. För betyget Väl Godkänd krävs minst 4,8 poäng från A-delen samt minst 2 poäng från B-delen.

Under kursen ges även en kontrollskrivning. Godkänd kontrollskrivning ger en bonus i form av att första talet på den skriftliga tentamen inte behöver lösas utan automatiskt räknas som rätt. Denna bonus är giltig för de skriftliga tentamen som ges under aktuellt läsår.

Läsanvisning

De moment som behandlas och motsvarande avsnitt i böckerna framgår av Studieguiden (finns under "Planering och kursmaterial" på hemsidan).

Page responsible:Linda Lundström
Belongs to: Biomedical and X-ray Physics
Last changed: Jul 17, 2022