2 Associate Professor Lectures in School of Architecture KTH, Thursday 9 March 2017


Jonas E Andersson, 17.15-18.15
Title:Arkitekttävlingar, designkriterier och människosyn…
…i den arkitektoniska gestaltningen

Christina Bodin Danielsson, 18.15-19.15
Title:
Arkitektonisk gestaltning genom kunskap om
— samspelet mellan människa-miljö

Time: Thu 2017-03-09 17.15 - 19.15

Location: Arkitekturskolan KTH, Osquars backe 5, entréplan, sal A123

2017-03-09T17:15 2017-03-09T19:15 2 Associate Professor Lectures in School of Architecture KTH, Thursday 9 March 2017 2 Associate Professor Lectures in School of Architecture KTH, Thursday 9 March 2017
Top page top