Datadriven Humanistisk Forskning

Inbjudan till workshop om datadriven forskning inom humaniora

Time: Fri 2017-09-15 10.00 - 16.30

Lecturer: Patrik Svensson och Pelle Snickars (Umeå Uni)

Location: Kungliga Tekniska Högskolan

Anmälan krävs simplesignup.se/event/95889 , senast 25 augusti 2017. Begränsat antal platser.

Du är varmt välkommen till en dag kring datadriven humanistisk forskning på KTH den 15 september 2017! Workshopen är öppen för alla intresserade.

Vi hoppas att det ska kunna bli en tankeväckande och produktiv workshop med engagemang, nyfikenhet och spänstighet, samt intellektuell och institutionell drivkraft. Att humanistisk forskning, utbildning och praktik utvecklas, utmanas och aktualiseras av det digitala i vid bemärkelse är i det närmaste givet. Det rör material, verktyg, forskningsinfrastruktur, perspektiv, forskningsfrågor, uttryckssätt och studieobjekt. Här spelar området digital humaniora en viktig roll samtidigt som digitalt anknuten forskning och experimentell praktik i allt högre grad blivit en fråga för de flesta humanistiska ämnen. Digitaliserat material på kulturarvsinstitutioner är också centralt i sammanhanget. Det digitala samhället är en viktig nationell fråga och regeringen har bland annat prioriterat datadriven forskning i forskningspropositionen.

Digitalt driven humanistisk forskning har på senare år visat på potential att sammanfläta kritiska och teknologiska perspektiv, där det varken handlar om att bara hantera data och bygga verktyg eller att endast studera digitala företeelser på avstånd. I detta sammanhang kan digital humaniora ses som ett humanistiskt projekt som drivs av en kärna av (mer eller mindre uttalade) digitala humanister, men där forskare inom andra humanistiska discipliner, olika gränsområden, kultarvsinstitutionerna och datadrivna discipliner utanför humaniora också är helt centrala.

Denna workshop har tre syften:

  1. Diskutera vad ’datadriven’ humanistisk forskning är och kan bli under de närmaste fem åren med utgångspunkt i pågående forskning och utveckling. Ett speciellt intresse här är det intellektuellt-kritiskt drivna och materiellt-teknologiskt medvetna. En annan viktig fråga rör de behov och utmaningar som ”early career”-forskare ser. 

  2. Belysa utvecklingen och möjligheterna inom området digital humaniora och datadriven hum- samforskning i Sverige (också i ljuset av den nordiska och internationella utvecklingen). 

  3. Undersöka produktiva gränsytor mellan digitala humaniora och annan ny humaniora (såsom miljöhumaniora och urban humaniora) samt mellan humaniora, tekniska och naturvetenskapliga områden och kulturarvsinstitutioner. Hur kan humaniora utvecklas i sådana gränsytor och vad innebär det att ha en aktiv, görande och kritisk humaniora? 


Målsättningen är att dagen ska vara samtalsdriven, informell, experimentell, och framåtsyftande. Vi är glada över att så många starka och intressanta forskare, experter och företrädare har tackat ja till att medverka. Vi är också tacksamma för att få vara på KTH – vilket i sammanhanget är tematiskt och framtidsmässigt relevant – och dessutom i en av deras finaste nya lokaler. Efter slutförd workshop bjuds det på eftersits.

Patrik Svensson  
Professor i humaniora och informationsteknik Umeå universitet & UCLA (gästprofessor)

Pelle Snickars  
Professor i medie- och kommunikationsvetenskap Umeå universitet

Page responsible:Sofia Jonsson
Belongs to: Division of History of Science, Technology and Environment
Last changed: May 15, 2017