Skip to main content

Docent lecture (in Swedish): Att konstruera förflutenheter för omstridda framtider: kulturarv i polartrakterna

We proudly announce that our colleague Dag Avango, researcher at the Division and Professor of History at Luleå University of Technology, has been accepted as Docent in History of Science, Technology and Environment at KTH.

Time: Thu 2020-10-08 15.00

Lecturer: Dag Avango

Location: Zoom

The lecture is held in Swedish according to KTH guidelines. 

Att konstruera förflutenheter för omstridda framtider: kulturarv i polartrakterna

Under de senaste årtiondena har polartrakterna alltmer kommit i fokus inom samhällsdebatt och forskning till följd av snabba klimatförändringar och växande ekonomiska intressen inom naturresurser, transport och turism. Utvecklingen skapar spänningar mellan aktörer som vill olika saker med polarområdenas framtid. I detta spänningsfält har kulturarv kommit att spela en allt större roll. Denna föreläsning diskuterar det senaste årtiondets forskning om kulturarvets roll i ett föränderligt Arktis och Antarktis, utifrån perspektiv som utvecklats inom fältet kritisk kulturarvsforskning. Hur och varför konstrueras ting från det förflutna som kulturarv i polartrakterna? Vilka roller spelar kulturarvifierade ting för aktörer med olika syn på framtiden i Arktis och Antarktis? Vad innebär detta för hur vi kan tänka kring kulturarvet som resurs för hållbara framtider i polartrakterna?​

Page responsible:history@abe.kth.se
Belongs to: Division of History of Science, Technology and Environment
Last changed: Sep 25, 2020