Antropocen - ett ord för framtiden

Sverker Sörlin i DN

Published Apr 08, 2017

Det sägs allt oftare att vi lever i en ny epok: antropocen. Människan har levt över sina tillgångar och kraftigt påverkat jorden. Men vår tid kan också ses som vändpunkten då vi börjar förstå att vi och jorden är evigt förbundna, skriver miljöhistorikern Sverker Sörlin i DN.

Page responsible:history@abe.kth.se
Belongs to: Division of History of Science, Technology and Environment
Last changed: Apr 08, 2017